Data publikacji w serwisie:

Prof. Marcin Michalski (Zakład Filologii Unikatowych) otrzymał grant Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki

Prof. Marcin Michalski (Zakład Filologii Unikatowych) otrzymał grant Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, w module Uniwersalia 2.2, finansującym badania nad najważniejszymi dziełami kultury światowej i wprowadzanie ich do obiegu polskiej humanistyki.

Kierowany przez prof. Michalskiego projekt pt. "«Łąki złota i kopalnie klejnotów» Al-Masudiego – przekład i opracowanie pierwszej połowy (rozdz. 1-69) arabskiej historii uniwersalnej z X wieku", w którym uczestniczy także dr Filip Jakubowski (Instytut Orientalistyki UAM), ma na celu przekład na język polski z oryginału arabskiego i opracowanie naukowe niemal połowy kilkutomowego dzieła arabskiego historyka, geografa i podróżnika Al-Masudiego (IX-X w.), zwanego „arabskim Herodotem”. Wybrana część "Łąk złota...", pomyślanych jako opis dziejów całego znanego ówczesnym Arabom świata, dotyczy historii i kultury Bliskiego Wschodu, w tym starożytnej Mezopotamii, krajów Persów i Turków, a także Europy (starożytnego Rzymu i Grecji, krajów Franków i Słowian), Indii oraz Chin - od stworzenia świata do narodzin proroka islamu, Muhammada. Wiadomości o tych krajach autor przeplata zagadnieniami na temat kosmologii, astronomii, teologii, medycyny, zoologii oraz języka i wzbogaca legendami i anegdotami z doświadczeń zebranych w dalekich podróżach. Al-Masudi - muzułmański humanista ciekawy świata niemuzułmańskiego - stworzył w ten sposób historię globalną, uniwersalną, dzieło dalekie od tradycyjnych utworów wąsko skrojonych na potrzeby religii czy polityki.