Koło naukowe

REGULAMIN Koła Naukowego Studentów Lingwistyki Stosowanej

Istniejące Sekcje koła:

1. Sekcja ludologiczna
Poznańskie Koło Polskiego Towarzystwa Badania Gier przy ILS UAM, http://www.ptbg.org.pl
Opiekun/Przewodniczący Zarządu Głównego Koła: dr Augustyn Surdyk, kontakt: SurdykMG@amu.edu.pl
Terminy i miejsce spotkań: każdy trzeci poniedziałek miesiąca, godz.: 18:30-20:30, ILS sala nr 613A Coll. Novum

2. Sekcja translatoryczna
Opiekun: dr Augustyn Surdyk, kontakt: SurdykMG@amu.edu.pl
Terminy i miejsce spotkań: (podawane na tablicy ogłoszeń)

3. Sekcja kulturoznawcza "kultur.de"
Opiekun: dr Marta Janachowska-Budych, Kontakt: maja@amu.edu.pl
Terminy i miejsce spotkań: (spotkania tymczasowo zawieszone)

4. Sekcja medioznawcza
Opiekunowie: prof. UAM dr hab. Camilla Badstűbner-Kizik,
mgr Anna Berezowska
Terminy i miejsce spotkań: (podawane na tablicy ogłoszeń)

5. Sekcja różnic indywidualnych
Opiekunowie: dr Jakub Przybył, kontakt:jakub.przybyl@amu.edu.pl;
mgr Katarzyna Bieniecka-Drzymała, kontakt: kasiabieniecka@wp.pl
Terminy i miejsce spotkań: (podawane na tablicy ogłoszeń)

6. Sekcja frazeologiczna
Opiekunki: dr Joanna Woźniak, kontakt: woa@amu.edu.pl;
dr Elżbieta Dziurewicz, kontakt: edziu@amu.edu.pl
Terminy i miejsce spotkań: (podawane na tablicy ogłoszeń)