Ekwiwalencja przedmiotów

Dyżury dotyczące ekwiwalencji

Informujemy, że Pan Dziekan rozpatruje podania o przepisanie przedmiotów przez pierwsze sześć tygodni danego semestru.
Aby wystąpić o taką możliwość, należy w pierwszej kolejności drogą mailową przesłać komisji ILS poniższe dokumenty:

1.            uzupełniona karta ekwiwalencji 
2.            uzupełnione podanie do Pana Dziekana 
3.           skany sylabusów przedmiotów z poprzedniego kierunku kształcenia
4.           skany ocen z systemu USOS lub indeksu

Uprzejmie informujemy, że dokumenty pozostawione w przegródce nie będą rozpatrywane.

Na kierunku lingwistyka stosowana:
dr hab. Agnieszka Nowicka e-mail: agnieszka.nowicka@amu.edu.pl
dr Monika Kowalonek-Janczarek  e-mail: monika@amu.edu.pl

Na kierunku filologie regionów:
dr Joanna Nowak-Michalska joanna.nowak@amu.edu.pl

Dokumenty

WniosekObowiązującyMateusz Ławniczak
DOC
Pobierz DOC Wniosek (56.0 KB)
karta ewiwalencjiObowiązującyMateusz Ławniczak
DOCX
Pobierz DOCX karta ewiwalencji (80.5 KB)