Opiekunowie Studentów w roku akad. 2023/2024

LINGWISTYKA STOSOWANA:

Studia licencjackie:

I rok N+A: mgr Kwiryna Kuźmar

II rok N+A: dr Dorota Kalecińska

III rok N+A: dr Augustyn Surdyk

---

I rok A+N: dr Szymon Machowski

II rok A+N: dr Marta Zawacka-Najgeburska

III rok A+N: dr Magdalena Jaszczyk-Grzyb

---

I, II i III rok LK: dr hab. Ewa Jarmołowicz-Nowikow

---

I rok ALIC: dr Katarzyna Bieniecka-Drzymała

II rok ALIC: dr Artur Urbaniak

III rok ALIC: dr Jakub Przybył

---

Studia magisterskie:

I rok: dr Gabriela Gorąca-Sawczyk

II rok: mgr Andrzej Danielak

---

I rok ELLDo: prof. UAM dr hab. Agnieszka Nowicka

II rok ELLDo: dr Dorota Owczarek

---

FILOLOGIE REGIONÓW: sprawdź tutaj!