CEEPUS

Informacja o stypendiach CEEPUS na semestr letni 2024:

  1. ILS dysponuje czterema miejscami stypendialnymi (od 1 do 4 miesięcy) na Uniwersytecie w Lublanie lub Mariborze (Słowenia)
  2. Stawka stypendialna na rok akademicki 2023/24: 360 euro/mies. + zakwaterowanie, zwrot kosztów podróży
  3. Aplikacja przez system CEEPUS (www.ceepus.info) do dnia 31.10.2023 r.

Chętnych proszę o kontakt mailowy przed złożeniem aplikacji - koordynator programu CEEPUS w ILS - Agnieszka Błażek

CEEPUS, tj. Środkowoeuropejski Program Studiów Uniwersyteckich jest ciągle mało znany i niedoceniany wśród studentów pozostając w cieniu popularnego Erasmusa. Tymczasem jest on ciekawą i konkurencyjną alternatywą. Jest on atrakcyjny przede wszystkim dla tych studentów, którzy chętniej niż na Berlin, Londyn czy Paryż patrzą na serbski Belgrad, macedońskie Skopije czy słoweński Koper. Możliwość wyjazdu stypendialnego właśnie do takich państw jak Bośnia i Hercegowina, Mołdawia czy Albania jest tym, co wyróżnia CEEPUS spośród innych wymian studenckich.

Program CEEPUS oferuje:

  • stypendia krótkoterminowe (staże naukowe) w ramach Sieci Akademickich
  • stypendia krótkoterminowe (staże naukowe) "Freemover"
  • stypendia krótkoterminowe w ramach szkół letnich.

O stypendia zagraniczne CEEPUS aplikować mogą:

  • studenci
  • doktoranci
  • pracownicy naukowi.

Obecnie sygnatariuszami CEEPUS są:

Albania, Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Macedonia, Mołodawia, Rumunia, Polska, Słowacja, Słowenia, Serbia, Węgry, Kosowo.

Czy ILS jest uczestnikiem Sieci Akademickiej w ramach programu CEEPUS?

Tak, od 2013 r. Instytut Lingwistyki Stosowanej jest członkiem sieci CEEPUS „TRANS - TRANSkulturelle Kommunikation und TRANSlation” (SI-0711-12-2324).

Sieć TRANS została powołana w celu rozwijania i pogłębiania współpracy w zakresie studiów translatorycznych i interkulturowych. Naszymi partnerami są:

Uniwersytet w Mariborze (Słowenia – koordynator sieci TRANS)
Uniwersytet w Innsbrucku (Austria)
Uniwersytet w Rijece (Chorwacja)
Uniwersytet w Belgradzie (Serbia)
Uniwersytet w Nitrze (Słowacja)
Uniwersytet w Skopje (Macedonia)
Uniwersytet w Czeskich Budziejowicach (Czechy)
Nowy Bułgarski Uniwersytet w Sofji (Bułgaria)
Uniwersytet w Lublanie (Słowenia)
Uniwersytet w Zadarze (Chorwacja)
Uniwersytet w Osijeku (Chorwacja)
Uniwersytet w Timisoarze (Rumunia)
Uniwersytet w Koprze (Słowenia)

Jak mogę ubiegać się o stypendium w ramach sieci CEEPUS? (staże od 1 do 4 miesięcy lub udział w szkole letniej)

Zapytaj koordynatora sieci CEEPUS w ILS (prof. Agnieszka o dostępność gwarantowanych miejsc stypendialnych w ramach Sieci Akademickiej TRANS. Jeśli pula miejsc została wyczerpana, możesz zgłosić się do programu CEEPUS jako FREEMOVER.

Stypendia CEEPUS dla studentów ILS – szkoła letnia z zakresu translatoryki i komunikacji interkulturowej (2 miejsca)

Sieć TRANSkulturelle Translation und Kommunikation oferuje w roku 2023 dwa miejsca dla uczestników szkoły letniej z zakresu translatoryki i komunikacji interkulturowej. Szkoła letnia odbędzie się w Mariborze (Słowenia) w terminie 10-17.09.2023 r. Przez tydzień studenci wszystkich szkół wyższych zrzeszonych w sieci (każdorazowo 2 studentów z każdego ośrodka) uczestniczą w wykładach, seminariach i ćwiczeniach tematycznych. W trakcie pobytu przewidziany jest też bogaty program kulturalny i krajoznawczy. Aplikacja przez stronę internetową CEEPUS: www.ceepus.info

Jak aplikować?

Studenci ILS zainteresowani wyjazdem powinni się zarejestrować na oficjalnej stronie programu CEEPUS i wypełnić zamieszczoną tam aplikację. Cały proces rekrutacji odbywa się w języku angielskim. UWAGA! Studenci korzystający z ww. miejsc gwarantowanych dla sieci TRANS zaznaczają w procesie aplikacji, że należą do sieci TRANS - TRANSkulturelle Kommunikation und TRANSlation”
W przypadku gdy aplikacja zostanie zaakceptowana, osoba ubiegająca się o wyjazd powinna otrzymać dokument poświadczający otrzymanie stypendium ("Letter of Award"), a także wszelkie informacje dotyczące pobytu w placówce goszczącej. Po otrzymaniu wszystkich dokumentów należy je zaakceptować online potwierdzając tym samym chęć wyjazdu, co jest bezwzględnym warunkiem ostatecznego przyznania stypendium.

Stypendia CEEPUS Freemover

Polskie Biuro CEEPUS co roku ogłasza nabór na stypendia w ramach puli "freemover" w krajach członkowskich Programu CEEPUS. Są to stypendia dla studentów nie będących członkami sieci Programu CEEPUS (czyli przyznawane poza pulą gwarantowanych stypendiów dla sieci TRANS).

Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie aplikacji elektronicznej w systemie CEEPUS na stronie internetowej Programu CEEPUS.

Stypendia freemover przyznawane są wyłącznie w okresie semestru letniego roku akademickiego studentom i pracownikom naukowym uczelni krajów członkowskich Porozumienia CEEPUS.

UWAGA: ILS nie pośredniczy w ubieganiu się o stypendia z puli FREEMOVER!

Przydatne linki:

Strona internetowa programu CEEPUS: www.ceepus.info

Polskie biuro programu CEEPUS: www.nawa.gov.pl/naukowcy/ceepus

Stawki obowiązujące dla poszczególnych krajów programu CEEPUS: https://www.ceepus.info/content/contact#SI

Koordynator programu CEEPUS w Instytucie Lingwistyki Stosowanej: prof. UAM Agnieszka Błażek