Powtarzanie przedmiotów

  1. Student / studentka powtarzający/ca niezdany przedmiot winien się zwrócić z wnioskiem do Dziekana ds. studenckich o zgodę na powtarzanie danego przedmiotu.
  2. Warunki powtarzania przedmiotów reguluje regulamin studiów (link do regulaminu)
  3. Warunki powtarzania przedmiotów na I roku studiów doprecyzowuje uchwała 2/06/2021 Rady Programowej kierunku Lingwistyka stosowana (link do uchwały)
  4. We wniosku należy podać, ile dany przedmiot trwał semestrów.
  5. Wniosek należy wypełnić elektronicznie w USOS
  6. Do wniosku należy załączyć aktualną kartę przebiegu studiów
  7. W razie wątpliwości należy zgłosić się do Pełnomocniczki Dziekana ds. studenckich, dr Barbary A. Jańczak na dyżur (pok. A105).

Wzory wniosków oraz innych dokumentów znajdą Państwo pod adresem: http://wn.amu.edu.pl/dla-studenta/dla-studenta/dokumenty-do-pobrania