O Instytucie

W ILS prowadzimy badania w zakresie szeroko pojętego językoznawstwa stosowanego. Naszą wiedzę o tym, czym jest język i jak funkcjonuje wykorzystujemy do zastosowań praktycznych. Zajmujemy się przekładem tekstów ustnych i pisemnych oraz glottodydaktyką.W ILS prowadzimy studia pierwszego i drugiego stopnia (licencjackie i magisterskie). Zachęcamy też kandydatów do Szkoły Doktorskiej UAM, aby realizowali swoje tematy badawcze pod opieką naukową kadry naszego Instytutu.
  • 13programów
  • 650studentów
  • 90pracowników i doktorantów

Zbliżające się wydarzenia na UAM