Organizacja roku akademickiego 2022/2023

Inauguracja roku akademickiego

03.10.2022 r.

Dzień Studenta I roku

04.10.2022 r.

Okres zajęć dydaktycznych

01.10.2022 r. – 02.02.2023 r.

Wakacje zimowe

23.12.2022 r. – 02.01.2023 r.

Zimowa sesja egzaminacyjna

06-19.02.2023 r.

Przerwa międzysemestralna

20-26.02.2023 r.

Poprawkowa zimowa sesja egzaminacyjna

27.02 – 05.03.2023 r.

Okres zajęć dydaktycznych

27.02 – 22.06.2023 r.

Wakacje wiosenne

06-11.04.2023 r.

Letnia sesja egzaminacyjna

26.06 – 09.07 2023 r.

Wakacje letnie/ okres zajęć dydaktycznych (ćwiczenia terenowe, praktyki zawodowe)

10.07 – 31.08.2023 r.

Poprawkowa letnia sesja egzaminacyjna

01-17.09.2023 r.