Stypendyści Erasmus + w Semestrze Zimowym roku 2018/19 – etap przygotowania wstępnego Learning Agreement

Każdy student wyjeżdzający na stypendium Erasmus+ w przyszłym roku akademickim (semestr zimowy) jest zobowiązany stworzyć wstępne Learning Agreement już teraz (maj/czerwiec), zgodnie z programem dydaktycznym ILS na roku, na którym wyjeżdża i przedmiotami dostępnymi w ramach swojej specjalności na uczelni goszczącej (wykazy powinny być na stronach www). Następnie przesyła je e-mailem (wypełnione w szablonie dostępnym na stronie ILS/WN) do koordynatora ILS (dr Kozińska) do akceptacji.

 


Kontakt
Wydział Neofilologii
Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM
al. Niepodległości 4,
61-874 Poznań
                             
Sekretariat
tel. +48 61 829 29 25
fax. +48 61 829 29 26
                             
Webmaster
Mateusz Ławniczak
mateusz@amu.edu.pl
                             
Media społecznościowe