AMU-Staże - zebranie dla uczestników zrekrutowanych w II turze

Osoby zrekrutowane w naborze uzupełniającym w ramach projektu AMU-Staże zapraszamy w środę 11.04.2018 o godz. 11.30 do sali 504 blok B CN na krótkie spotkanie informacyjne poświęcone sprawom do załatwienia przed rozpoczęciem stażu.

Adam Sobek (kierownik projektu) i Dorota Masiakowska-Osses (koordynator projektu)

 


Kontakt
Wydział Neofilologii
Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM
al. Niepodległości 4,
61-874 Poznań
                             
Sekretariat
tel. +48 61 829 29 25
fax. +48 61 829 29 26
                             
Webmaster
Mateusz Ławniczak
mateusz@amu.edu.pl
                             
Media społecznościowe