Erasmus studia 2018/19

Studenci zobowiązani są dostarczyć podpisane formularze zgłoszeniowe do przegródki Koordynatora ILS najpóźniej do 9 kwietnia. Potem czekają na zebranie z Koordynatorem Wydziałowym
 


Kontakt
Wydział Neofilologii
Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM
al. Niepodległości 4,
61-874 Poznań
                             
Sekretariat
tel. +48 61 829 29 25
fax. +48 61 829 29 26
                             
Webmaster
Mateusz Ławniczak
mateusz@amu.edu.pl
                             
Media społecznościowe