Ważne: Erasmus+ Praktyki

Aktualny regulamin Praktyk Programu Erasmus + na rok 2018/19 jest już
dostępny:
<Regulamin praktyk>
Informacje dotyczące praktyk w ramach Erasmus+ dostępne są na stronie
Wydziału Neofilologii:
https://wn.amu.edu.pl/erasmus-plus/dla-studenta/praktyki
Informacje dotyczące różnych praktyk są także dostępne na stronie: 

erasmus.amu.edu.pl/

 


Kontakt
Wydział Neofilologii
Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM
al. Niepodległości 4,
61-874 Poznań
                             
Sekretariat
tel. +48 61 829 29 25
fax. +48 61 829 29 26
                             
Webmaster
Mateusz Ławniczak
mateusz@amu.edu.pl
                             
Media społecznościowe