Ważne przypomnienie dla studentów ILS na programie Erasmus+

Studenci przebywajacy na uczelniach zagranicznych w ramach programu Erasmus+ nie rejestrują się w USOSie na przedmioty na UAM (z wyjątkiem przedmiotów zaliczanych zdalnie).
dr K.Kozińska
 


Kontakt
Wydział Neofilologii
Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM
al. Niepodległości 4,
61-874 Poznań
                             
Sekretariat
tel. +48 61 829 29 25
fax. +48 61 829 29 26
                             
Webmaster
Mateusz Ławniczak
mateusz@amu.edu.pl
                             
Media społecznościowe