Informacja dla chętnych na wyjazdy (studia) w ramach programu Erasmus+

Erasmus+ Studia
Przypominamy o upływającym 11.03.2018 pierwszym terminie składania wniosków wyjazdowych i formularzy kwalifikacyjnych.
Rekrutacja uzupełniająca: 19-25.03.2018 (miejsca wolne po rekrutacji głównej z puli wszystkich jednostek na wydziale).
Szczegółowe informacje dostępne na stronie ILS (Erasmus), a także na stronie Wydziału Neofilologii:
http://wn.amu.edu.pl/erasmus-plus/dla-studenta/aktualnosci
http://wn.amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0009/347832/Rekrutacja-18-19.pdf
dr K. Kozińska
 


Kontakt
Wydział Neofilologii
Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM
al. Niepodległości 4,
61-874 Poznań
                             
Sekretariat
tel. +48 61 829 29 25
fax. +48 61 829 29 26
                             
Webmaster
Mateusz Ławniczak
mateusz@amu.edu.pl
                             
Media społecznościowe