TERMINY SEMINARIÓW LICENCJACKICH W SEMESTRZE LETNIM 2017/2018

Zajęcia odbywają się w środy
7.03.2018
21.03.2018
4.04.2018
18.04.2018
16.05.2018
30.05. 2018
13.06.2018
oraz jedna godzina konsultacji (składanie prac dyplomowych w czerwcu).
                                         Prof. dr hab. Izabela Prokop
 


Kontakt
Wydział Neofilologii
Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM
al. Niepodległości 4,
61-874 Poznań
                             
Sekretariat
tel. +48 61 829 29 25
fax. +48 61 829 29 26
                             
Webmaster
Mateusz Ławniczak
mateusz@amu.edu.pl
                             
Media społecznościowe