Praktyki nauczycielskie

Praktyki nauczycielskie stanowią integralną część studiów w ramach specjalizacji glottodydaktycznej. Celem praktyk nauczycielskich jest połączenie wiedzy teoretycznej z praktyką oraz zapoznanie studenta z wymaganiami stawianymi nauczycielom. W ten sposób praktyki ułatwiają pierwsze kroki stawiane w zawodzie nauczyciela.

Na każdym poziomie studiów studenci są zobowiązani do przeprowadzenia praktyk o charakterze pedagogicznym oraz dydaktycznym. Miejsce praktyk studenci wybierają samodzielnie. Po uzyskaniu pozwolenia od dyrektora szkoły na odbycie praktyk, studenci uzgadniają ich termin z opiekunem praktyk na terenie szkoły -  w przypadku praktyki pedagogicznej z psychologiem lub pedagogiem szkolnym, natomiast przy realizacji praktyki dydaktycznej z nauczycielem języka niemieckiego oraz nauczycielem języka angielskiego.

Nad przebiegiem praktyki czuwa także opiekun z ramienia Instytutu Lingwistyki Stosowanej. Na studiach licencjackich jest nim dr Elżbieta Dziurewicz (edziuTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). 

Celem praktyk pedagogicznych jest zapoznanie się z kwestiami wychowawczymi dzieci ze szkoły podstawowej. W ramach tego modułu studenci obserwują pracę pedagoga lub psychologa szkolnego. Do dalszych obowiązków studentów należy obserwacja lekcji jednej wybranej klasy z perspektywy pedagogicznej oraz przygotowanie i przeprowadzenie dla niej lekcji wychowawczej. Poza powyższymi obowiązkami studenci poznają podczas praktyk specyfikę zajęć pozalekcyjnych.

Drugą część praktyk stanowią praktyki dydaktyczne, które ułatwiają zebranie doświadczeń prowadzenia lekcji języka niemieckiego oraz języka angielskiego w szkole podstawowej lub przedszkolu. Praktyki można rozpocząć we wrześniu, przed rozpoczęciem III roku SL, jednakże ich przeważająca część powinna odbyć się w czasie roku akademickiego. Do najważniejszych zadań realizowanych w ramach praktyk dydaktycznych należy obserwacja, przygotowanie i samodzielne przeprowadzenie lekcji języka obcego w klasach szkoły podstawowej lub w grupach dzieci przedszkolnych. 


PLIKI - PRAKTYKI NAUCZYCIELSKIE

 


Kontakt
Wydział Neofilologii
Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM
al. Niepodległości 4,
61-874 Poznań
                             
Sekretariat
tel. +48 61 829 29 25
fax. +48 61 829 29 26
                             
Webmaster
Mateusz Ławniczak
mateusz@amu.edu.pl
                             
Media społecznościowe