REKRUTACJA STUDIA II STOPNIA - MAGISTERSKIE 2019/2020

Instytut Lingwistyki Stosowane prowadzi następujące studia 2 stopnia:  
3 SPECJALIZACJE (specjalizacja będzie utworzona, gdy zgłosi się co najmniej 10 chętnych osób)
 1. Glottodydaktyczna
 2. translatoryczna
 3. translatoryczno-biznesowa
Dokładny opis specjalizacji można znaleźć TU . Poniżej podajemy listę przedmiotów dla poszczególnych specjalizacji.
Na wszystkich specjalizacjach studenci realizują przedmioty wspólne dla wszystkich specjalizacji, takie jak:
 • praktyczna nauka języka niemieckiego (semestr 1, 2)
 • praktyczna nauka języka angielskiego (semestr 3,4)
 • język angielski akademicki (semestr 1, 2)
 • język angielski specjalistyczny (wstęp do ekonomii) (semestr 1)
 • zajęcia do wyboru
 • seminarium
 • wykład monograficzny
 • lektorat (semestr 1, 2)
 • wstęp do ekonomii (program UNIWERSYTET JUTRA)
 • technologie informatyczne (program UNIWERSYTET JUTRA)
Poza tym studenci realizują przedmioty specjalizacyjne.

Specjalizacja glottodydaktyczna:
 • psychologia
 • pedagogika
 • psycholingwistyka
 • dydaktyka języka niemieckiego
 • dydaktyka języka angielskiego
 • dydaktyka języków specjalistycznych
 • przekład w dydaktyce
 • język niemiecki gospodarczy
Specjalizacja translatoryczna:
 • język niemiecki specjalistyczny
 • tłumaczenie konsekutywne
 • tłumaczenie audiowizualne
 • tłumaczenie symultaniczne
 • przekład literatury pięknej
 • tłumaczenie pisemne tekstów specjalistycznych pl-de, de-pl
 • tłumaczenie pisemne tekstów specjalistycznych pl-en, en-pl
Specjalizacja translatoryczno-biznesowa:

PRZEDMIOTY BIZNESOWE

 • język niemiecki gospodarczy
 • komunikacja ustna i pisemna w biznesie (j. niemiecki i angielski)
 • lingwistyka tekstów specjalistycznych
 • trening międzykulturowy w biznesie
 • teorie komunikacji i mediów
 • język perswazji i reklamy

PRZEDMIOTY TRANSLATORYCZNE

 • tłumaczenie audiowizualne
 • tłumaczenie tekstów ekonomicznych pl-de, de-pl
 • tłumaczenie tekstów ekonomicznych pl-en, en-pl
 • tłumaczenie ustne
 
LINGWISTYKA STOSOWANA Z JĘZYKIEM WIODĄCYM ANGIELSKIM I DRUGIM JĘZYKIEM NIEMIECKIM („WIELOJĘZYCZNOŚĆ I KOMUNIKACJA SPECJALISTYCZNA”)
 • język angielski akademicki (1, 2)
 • język angielski specjalistyczny (1, 2, 3, 4): w ramach tego przedmiotu studenci w każdym semestrze uczą się jakiegoś języka specjalistycznego, np. medycznego, prawniczego, technicznego, turystycznego, itp.)
 • praktyczna nauka języka niemieckiego (1, 2, 3)
 • język niemiecki specjalistyczny (1, 2, 3, 4): w ramach tego przedmiotu studenci w każdym semestrze uczą się jakiegoś języka specjalistycznego, np. medycznego, prawniczego, technicznego, turystycznego, itp.)
 • psychologiczne podstawy dwu- i wielojęzyczności
 • wielojęzyczność i wielokulturowość w UE
 • teorie komunikacji specjalistycznej
 • media i komunikacja wielojęzyczna
 • tłumaczenie pisemne tekstów specjalistycznych en-pl, pl-en
 • zajęcia do wyboru
 • seminarium
 • wykład monograficzny
 • lektorat (semestr 1, 2)
 • wstęp do ekonomii (program UNIWERSYTET JUTRA)
 • technologie informatyczne (program UNIWERSYTET JUTRA)
EMPIRICAL LINGUISTICS AND LANGUAGE DOCUMENTATION
Zapraszamy na stronę internetowa ELLDO: http://elldo.amu.edu.pl/
 
Zasady rekrutacji

Na podstawie rankingu ocen na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia.

FAQ
Czy muszę być absolwentem filologii, żeby móc studiować lingwistykę stosowaną na studiach drugiego stopnia?
Nie, przyjmujemy także osoby, które ukończyły inne studia niż studia filologiczne. Jedynym warunkiem jest znajomość języka na odpowiednim poziomie.
 
Jaki minimalny poziom języka jest wymagany na studiach 2 stopnia na lingwistyce stosowanej?
Na lingwistyce stosowanej z wiodącym językiem niemieckim wymagany poziom znajomości języka niemieckiego to przynajmniej B2, a języka angielskiego B1. Na lingwistyce stosowanej z wiodącym językiem angielskim wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie przynajmniej B2/C1, a języka niemieckiego na poziomie B1/B2.
Na ELLDO nie ma określonego poziomu znajomości, ale wszystkie zajęcia odbywają się w języku angielskim, więc kandydaci powinni znać ten język na poziomie umożliwiającym uczestnictwo w zajęciach.
 
Czy jeżeli nie skończyłem/am filologii, to muszę jakoś udowadniać swoją znajomość języka?
Nie, kandydaci sami oceniają, jaki jest ich poziom znajomości języka.
 


Kontakt
Wydział Neofilologii
Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM
al. Niepodległości 4,
61-874 Poznań
                             
Sekretariat
tel. +48 61 829 29 25
fax. +48 61 829 29 26
                             
Webmaster
Mateusz Ławniczak
mateusz@amu.edu.pl
                             
Media społecznościowe