Warsztaty „Teaching Tool Codifed Gestures - Can More Pupils Learn More?”

 Warsztaty były ciekawym wydarzeniem i jednocześnie wyzwaniem dla nas, ponieważ nigdy wcześniej nie miałyśmy do czynienia z taką techniką nauczania.  Poznałyśmy nowe, użyteczne narzędzie, które można wykorzystać przede wszystkim w nauczaniu dzieci i młodzieży gimnazjalnej.
Bardzo dziękujemy za ciekawe i, mamy nadzieję, nie ostatnie tego typu spotkanie w naszym Instytucie.
 
 
 
 
 


Kontakt
Wydział Neofilologii
Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM
al. Niepodległości 4,
61-874 Poznań
                             
Sekretariat
tel. +48 61 829 29 25
fax. +48 61 829 29 26
                             
Webmaster
Mateusz Ławniczak
mateusz@amu.edu.pl
                             
Media społecznościowe