Dnia 18 listopada 2017 roku Tomasz Klapczarek

Dnia 18 listopada 2017 roku Tomasz Klapczarek — student pierwszego roku studiów magisterskich w ILS — podczas międzynarodowej konferencji Języki specjalistyczne w dydaktyce i translatoryce: teoria i praktyka, która odbywała się od 17 do 18 listopada w Instytucie Lingwistyki Stosowanej w Poznaniu, wygłosił referat pod tytułem Zastosowanie mikrokorpusu w ramach zajęć ze specjalistycznego języka niemieckiego. Referat ten został pozytywnie odebrany wśród zebranych językoznawców, czego dowodem była ciekawa dyskusja po prezentacji.
Tomasz Klapczarek wygrał również konkurs Tłumacze na start, przetłumaczywszy tekst z języka niemieckiego na język polski. Dzięki temu dostał się do kolejnego etapu konkursu, który odbędzie się 1 grudnia 2017 roku w Warszawie.  
Gratulujemy!
 


Kontakt
Wydział Neofilologii
Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM
al. Niepodległości 4,
61-874 Poznań
                             
Sekretariat
tel. +48 61 829 29 25
fax. +48 61 829 29 26
                             
Webmaster
Mateusz Ławniczak
mateusz@amu.edu.pl
                             
Media społecznościowe