W sobotę 7.10.2017, w przededniu 40. rocznicy śmierci profesora Ludwika Zabrockiego

W sobotę 7.10.2017, w przededniu 40. rocznicy śmierci profesora Ludwika Zabrockiego, pani prof. dr hab. Aldona Sopata, Dziekan Wydziału Neofilologii UAM, w imieniu pracowników całego Wydziału, posadziła dąb szypułkowy w „Lesie Nowożeńców i Drzew Okolicznościowych” w Nadleśnictwie Babki (Leśnictwo Łękno), inaugurując tym samym obchody Roku Profesora Ludwika Zabrockiego. Organizatorami obchodów są Wydział Neofilologii i Instytut Lingwistyki Stosowanej.
Profesor Ludwik Zabrocki (24.11.1907 – 8.10.1977), wybitny polski językoznawca, twórca polskiej szkoły lingwistyki stosowanej, autor licznych fundamentalnych prac z zakresu językoznawstwa ogólnego i porównawczego, wychowawca wielu pokoleń filologów, był m.in. założycielem i pierwszym kierownikiem Zakładu Językoznawstwa Stosowanego, będącego jednym z antenatów dzisiejszego Instytutu Lingwistyki Stosowanej oraz założycielem i długoletnim redaktorem naczelnym wydawanego do dziś czasopisma naukowego Glottodidactica. An International Journal of Applied Linguistics. Ponadto w wyniku starań Pana Profesora reaktywowano Polskie Towarzystwo Neofilologiczne.

W uroczystości upamiętniającej postać Pana Profesora wzięli udział pracownicy i dyrekcja Instytutu Lingwistyki Stosowanej, a także pracownicy Instytutu Językoznawstwa, Instytutu Filologii Germańskiej, Instytutu Filologii Romańskiej, Katedry Skandynawistyki oraz Biblioteki Filologicznej NOVUM. Władze dziekańskie reprezentowali pani prof. dr hab. Aldona Sopata, Dziekan Wydziału Neofilologii UAM oraz pan prof. dr hab. Maciej Karpiński, Prodziekan ds. nauki. Swoją obecnością uroczystość uświetnili także synowie Pana Profesora – prof. dr hab. Tadeusz Zabrocki i prof. dr hab. Władysław Zabrocki wraz z Małżonką. Przybyłych gości powitał pan inż. Zbigniew Łyszczarz, Leśniczy Leśnictwa Łękno.

Po uroczystości na uczestników czekał apetyczny poczęstunek – grochówka z kotła, wiejski chleb ze smalcem i placek drożdżowy ze śliwkami. Przedsięwzięciu z pewnością sprzyjała Matka Natura, bo pogoda – tego dnia raczej deszczowa – wyjątkowo dopisała.
Zasadzone pod numerem 150 drzewko można znaleźć pod współrzędnymi geograficznymi X: 17,164394 Y: 52,127989. W korzeniach dębu zakopana została także kapsuła czasu, zawierająca dokumenty upamiętniające wydarzenie, w tym plan obchodów Roku Profesora Ludwika Zabrockiego i numery czasopisma Glottodidactica – ostatni redagowany przez Pana Profesora oraz najnowszy.

 

Monika Kowalonek-Janczarek
Agnieszka Poźlewicz

 
 


Kontakt
Wydział Neofilologii
Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM
al. Niepodległości 4,
61-874 Poznań
                             
Sekretariat
tel. +48 61 829 29 25
fax. +48 61 829 29 26
                             
Webmaster
Mateusz Ławniczak
mateusz@amu.edu.pl
                             
Media społecznościowe