dr Marta Janachowska-Budych

Telefon
(61) 829 29 25 (Sekretariat)
 
E-mail
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Aktualne stanowisko i funkcje
Adiunkt
Przewodnicząca komisji sprawozdawczej ILS
Członkini rady programowej ILS
Opiekun sekcji kulturoznawczej Koła Naukowego Studentów Lingwistyki Stosowanej

Podstawowe dziedziny badań naukowych
Współczesna literatura polska i niemiecka; komunikacja międzykulturowa; dydaktyka literatury
 
Dydaktyka
Literatura interkulturowa, Praktyczna Nauka Języka Niemieckiego, Cultural Awareness Training, Planowanie treningów interkulturowych, Nauczanie interkulturowe, Wstęp do komunikacji interkulturowej, seminarium licencjackie i magisterskie
 
Staże naukowe i dydaktyczne
07-13.01.2017 Tydzień projektowy „Hochschulseminar” w Zamku Trebnitz Centrum Edukacji i Spotkań: współprowadzenie międzynarodowego seminarium poświęconego tematowi partycypacji młodzieży z polsko-niemieckiego regionu przygranicznego, metodom pracy z młodzieżą podczas spotkań międzynarodowych, wykorzystaniu pozaszkolnych miejsc nauczania oraz podstawom tworzenia projektów międzynarodowych skierowanych do młodzieży. W projekcie wzięli udział studenci Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytetu Hamburskiego.

15-22.11.2015 Tydzień projektowy „Hochschulseminar” w Zamku Trebnitz Centrum Edukacji i Spotkań: współprowadzenie międzynarodowego seminarium poświęconego tematowi partycypacji młodzieży z polsko-niemieckiego regionu przygranicznego, metodom pracy z młodzieżą podczas spotkań międzynarodowych, wykorzystaniu pozaszkolnych miejsc nauczania oraz podstawom tworzenia projektów międzynarodowych skierowanych do młodzieży. W projekcie wzięli udział studenci Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytetu Hamburskiego. 

02-06.03.2015 Tydzień projektowy MEMODICS D-PL. Nowe modele w dydaktyce kultury. Polsko-niemieckie miejsca pamięci w Berlinie: współprowadzenie międzynarodowego seminarium poświęconego tworzeniu materiałów dydaktycznych do wybranych polsko-niemieckich miejsc pamięci. W projekcie wzięło udział 23 studentów z dwóch polskich oraz dwóch niemieckich uniwersytetów (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Łódzki, Freie Universität Berlin, Georg-August-Universität Göttingen)

30.11.2014 – 06.12.2014: Uniwersytet Christiana Albrechta w Kilonii, krótki staż dydaktyczny. Prowadzenie wraz z mgr. Tomaszem Lisem seminariów dotyczących komunikacji interkulturowej w kontekście polsko-niemieckim w ramach wymiany studenckiej pomiędzy ILS UAM a IS CAU Kiel

17-22.03.2014 - Erasmus Intensywny „Tracing European Space: Language, Culture, and Identity. Europäischer Alltag: Sprachen, Kulturen und Identitäten entdecken” w Berlinie: prowadzenie  wraz z prof. dr hab. Camillą Badstübner-Kizik seminarium dla studentów z 7 uniwersytetów z Niemiec, Holandii, Szwecji i Słowenii

01.11.2013-31.01.2014 - Christian-Albrechts-Universität w Kilonii, stypendium DAAD w ramach docentury gościnnej; dłuższy pobyt dydaktyczny: prowadzenie zajęć z zakresu komunikacji międzykulturowej w kontekście polsko-niemieckim oraz krajoznawstwa polskiego na dwudyplomowych studiach magisterskich „Interkulturelle Studien: Deutsche und Polen in Europa”

01.09.2011-30.09.2011 - stypendium na Christian-Albrechts-Universität w Kilonii w ramach wymiany międzyuczelnianej

04.12.2011-10.12.2011 - stypendium na Philipps-Universität w Marburgu w ramach programu Erasmus Staff Mobillity – Teaching

26.06.2011-02.07.2011 - stypendium na Philipps-Universität w Marburgu w ramach programu Erasmus Staff Mobility – Teaching

02.2009-stypendium na Philipps-Universität w Marburgu w ramach programu Erasmus Staff Mobility – Teaching

18.06.2007-31.07.2007 - stypendium w ramach  Germanistische Institutspartnerschaft na Uniwersytecie w Bayreuth

14.10.2003-14.02.2004 - studia na kierunku lingwistyka na Uniwersytecie w Stuttgarcie w ramach programu wymiany studentów SOCRATES - ERASMUS
 
Współpraca międzynarodowa i projekty
od 2014 - współpraca (członkini Rady Naukowej projektu, współprowadząca tygodnie projektowe) przy projekcie Europäisches Zentrum für Transnationale Partizipation: polsko-niemiecki projekt badawczy dotyczący partycypacji młodzieży z polsko-niemieckiego regionu przygranicznego. Szczegółowe informacje na temat projektu na stronie 
http://www.participation-transnational.eu/ (Partnerzy: Zamek Trebnitz Centrum Edukacji i Spotkań, ILS Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Hamburski)

 
2014 - współpraca przy projekcie Erasmus Intensiv „Tracing European Space / Europäischer Alltag: Sprachen, Kulturen und Identitäten erkennen” (Partnerzy: Phillips-Universität Marburg, Freie Universität Berlin, Radboud Universiteit Nijmegen, Univerza v Ljubljani, Linné Universitetet Vaxjö, Goethe-Universität Frankfurt am Main)

od 2013 - współpraca przy projekcie MEMODICS: Cultural encounters revisted - the didactic surplus of sites of memory in foreign language teaching oraz  Kulturdidaktische Modellbildung. Deutsch-polnische Erinnerungsorte im Fach Deutsch als Fremdsprache  (2014-2015). Międzynarodowy projekt badawczy dotyczący potencjału koncepcji miejsc pamięci (również)  w obcojęzycznej dydaktyce kultury i języka, zwłaszcza w kontekście kształcenia akademickiego. Szczegółowe informacje m.in. na temat celów projektu i zagadnień badawczych na stronie https://memodics.wordpress.com/
(Partnerzy: Universität Leipzig, Uniwersytet Łódzki, NTNU Trondheim, FU Berlin, Universität Tartu, Friedrich-Schiller-Universität Jena)

2011–2012 - współpraca przy projekcie „Terra Transoderana. Deutsch-polnische Unterrichtsentwicklung und Lehrerfortbildung“ (Partnerzy: Zamek Trebnitz Centrum Edukacji i Spotkań,  ILS Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Hamburski).
Projekt cząstkowy „Love, friendship and music on the border. Przystanek Woodstock as a meeting place of Polish and German youth“ 

od 2011 - współpraca naukowa i dydaktyczna z Instytutem Slawistyki Uniwersytetu im. Christiana Albrechta w Kilonii. Współpraca obejmuje m.in. następujące aktywności: pobyt badawczy, docenturę gościnną, organizację i przeprowadzenie (wraz z drem Tomaszem Lisem) wymiany studenckiej i warsztatów w ramach "Dni Poznania w Kilonii" i "Dni Kilonii w Poznaniu", udział w międzynarodowych konferencjach naukowych "EuPoD: Polacy i Niemcy w Europie", przeprowadzenie (wraz z drem Tomaszem Lisem) 6 treningów interkulturowych dla studentów slawistyki

Spis publikacji

 
Monografie
(2014) Gedächtnismedium Literatur. Zur Wirkung der Literatur in der Erinnerungskultur am Beispiel der Werke von Elfriede Jelinek und Olga Tokarczuk. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Artykuły

(2017) „Interkulturelle Literatur im Studium der Angewandten Linguistik – Erfahrungen und didaktisch-methodische Reflexionen“. W: Zeitschrift  für  Interkulturellen  Fremdsprachenunterricht 22:  1, s. 71-82. Online: http://tujournals.ulb.tu-darmstadt.de/index.php/zif/article/view/838/839 

(2016) „Kulturdidaktische Modellbildung. Deutsch-polnische Erinnerungsorte im Fach Deutsch als Fremdsprache. Zur Evaluation eines Seminars mit internationalen Studierenden“. W: Badstübner-Kizik, Camilla / Hille, Almut (Hrsg.): Erinnerung im Dialog. Deutsch-polnische Erinnerungsorte in der Kulturdidaktik Deutsch als Fremdsprache. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, s. 119 – 140.

(2015a) „Vergangene städtische Räume medial erfahren und didaktisch nutzen? Bilder, Texte, Filme und Gegenstände der 1920er und 1930er Jahre im Fremdsprachenunterricht Deutsch. Das Beispiel Berlin”. W: Cerri, Chiara / Jentges, Sabine (Hrsg.): Raumwahrnehmung, Interkulturelles Lernen und Fremdsprachenunterricht. Hohengehren: Schneider (= Perspektiven Deutsch als Fremdsprache 31), s. 133-160 (wraz z prof. Camillą Badstübner-Kizik) 

(2015b) „Vermittlung interkultureller Inhalte durch interkulturelle Literatur“. W: Acharya, Swati / Avdic, Emina / Hänsch-Hervieux, Verena / Herold, Martin /  Iukhtina, Natalia / Reeg, Ulrike / Welke, Tina / Zuzok, Nadja (Hrsg.): IDT 2013. Band 3.1 Sektionen E1, E2, E3, E4 Kultur, Literatur, Landeskunde. Bozen-Bolzano: University Press, s. 241-253. Online: http://www.unibz.it/it/library/Documents/bupress/publications/fulltext/9788860460820.pdf?AspxAutoDetectCookieSupport=1

(2015c) „Spiel mit Literatur. Präsentation des didaktischen Brettspiels 'Der Litarator'”. W: Homo Ludens 1/2015. Str. 127-142 (razem z Chmielewska, K. / Stöckmann, B. / Chołodowski, M. / Gajek, A.)

(2014a) „Literatura międzykulturowa na zajęciach języka niemieckiego jako obcego – wyniki badania empirycznego“. W: Düring, Michael / Trybuś, Krzysztof (Hrsg.): Polen und Deutsche in Europa. Beiträge zur internationalen Konferenz, 25. und 26. Oktober 2012, Kiel / Polacy i Niemcy w Europie. Tom podsumowujący konferencję międzynarodową, 25 i 26 października 2012, Kilonia, Frankfurt am Main: Peter Lang, s. 115-124 (wraz z mgr. Tomaszem Lisem)

(2014b) „Dydaktyka kontaktowa w praktyce. Projekt międzykulturowy w polsko-niemieckim regionie przygranicznym“. W: Sujecka-Zając, J. / Jaroszewska, A. / Szymankiewicz, K. / Sobańska-Jędrych, J. (red.), Inspiracja, motywacja, sukces. Rola materiałów dydaktycznych i form pracy na lekcji języka obcego. Instytut Germanistyki i Instytut Romanistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 173 – 183

(2014c) „Nauczanie interkulturowe a rozwijanie autonomii na zajęciach języka obcego”. W: Pawlak, M. / Derenowski, M. / Pawłowski, G. / Wolski, B. (red.), Konińskie Studia Językowe. Katedra Filologii, Wydział Społeczno-Humanistyczny, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. Tom 2 Nr 4, s. 403 – 411 

(2013a) „Tod und Breslau. Zum didaktischen Potenzial der Kriminalromane von Marek Krajewski“. W: Hille,Almut / Langer, Benjamin (red.), Erzählte Städte. Beiträge zu Forschung und Lehre in der europäischen Germanistik, München, Iudicium Verlag, s. 206 – 217

(2013b) „Interkulturelle Trainings als Bestandteil der Fremdsprachenlehrerbildung? Ergebnisse einer empirischenStudie unter angehenden Fremdsprachenlehrer(inne)n in Polen“. W: Moosmüller, Alois/ Waibel, Isabella(red.), Wissenschaftsmobilität und Interkulturelle Kommunikation im deutsch-polnisch-tschechischen akademischen Kontext, Marburg, Tectum Verlag, s. 135 - 143

(2013c) „Altes Medium in neuer Form. Literarische Texte und neue Medien im Fremdsprachenunterricht.Möglichkeiten und Vorteile des Einsatzes“. W: Chudak, Sebastian (red.), Fremdsprachenunterricht -omnimedial?, Frankfurt a.M., Peter Lang (= Posener Beiträge zur Germanistik 33), s. 59 - 67

(2013d) „Unterrichtsmaterialien in der DaF-Lehrerausbildung kreativ und interkulturell entwickeln lassen am Beispiel der Didaktisierung von Erinnerungsorten“. W: Wąsikiewicz-Firlej, Emilia/Lankiewicz, Hadrian(red.), From Classroom to Workplace: Advances in Applied Linguistics, Piła, Państwowa Wyższa SzkołaZawodowa im. Stanisława Staszica, s. 47 - 58 (wraz z Sylwią Adamczak-Krysztofowicz i Pawłem Rybszlegerem)

(2012a)   „Love, friendship and music on the border. Przystanek Woodstock as a meeting place of Polish andGerman youth“. W: Busch, Matthias/Lis, Tomasz/Müller, Darius (red.), Lernen jenseits der Oder -Lehrerhandreichung für deutsch-polnische Unterrichtsprojekte. Konzepte und Materialien fürregionalspezifische Unterrichtseinheiten in der Grenzregion, Poznań, Garmond Oficyna Wydawnicza,s. 77 - 90. Wersja polska artykułu w: Busch, Matthias/Lis, Tomasz/Müller, Darius (red.), Uczenie się potamtej stronie Odry. Regionalne aspekty edukacyjne w regionie przygranicznym – koncepcje i materiały,Poznań, Garmond Oficyna Wydawnicza 2012, s. 79 - 92 (wraz z Ewą Antoniewicz-Gawron)

(2012b) „Zum Stellenwert der Arbeit mit interkultureller Literatur in der DaF-Lehrerausbildung. Ergebnisse einer Pilotuntersuchung an ausgewählten Hochschulen in Großpolen“. W: Adamczak-Krysztofowicz, Sylwia/Stork, Antje (red.), Multikompetent – multimedial – multikulturell? Aktuelle Tendenzen in der DaF-Lehrerausbildung, Frankfurt a.M., Peter Lang (= Posener Beiträge zur Angewandten Linguistik 2), s. 229 -242

(2011) „Arbeit mit der interkulturellen Literatur im Fremdsprachenunterricht als Möglichkeit der Entwicklung interkultureller Kompetenz“. W: Badstübner-Kizik, Camilla (red.), Linguistik anwenden, Frankfurt a.M. i in.,Peter Lang (= Posener Beiträge zur Angewandten Linguistik 1), s. 213 – 222

(2009a) „Gedächtnis in der Literatur und Literatur als Gedächtnis. Einige Überlegungen zur Literatur als Medium des kollektiven Gedächtnisses“. In: Steinberg, S./Meißner, S./Trepsdorf, D. (Hg.), Vergessenes Erinnern. Medien von Erinnerungskultur und kollektivem Gedächtnis, Wissenschaftlicher Verlag Berlin, s. 153-163

(2009b) „Literatur und Gedächtnis. Kurzer Bericht über den Forschungsstand”. In: Mrożewska, A. (red.), Philologische Ostsee-Studien. Zeszyty Naukowe Instytutu Neofilologii i Komunikacji Społecznej Nr 2,Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin, s. 177-186
 
Recenzje
(2017) Simone Schiedermair (Hg.): Literaturvermittlung. Texte, Konzepte, Praxen  in Deutsch als Fremdsprache und den Fachdidaktiken Deutsch, Englisch, Französisch. Iudicium Verlag, München 2017. W: Neofilolog Nr 49/2, s. 277 - 279

(2012a) Angela Schmidt-Bernhardt, Antje Stork, Sylwia Adamczak-Krysztofowicz, Paweł Rybszleger: Deutsch-polnische Entdeckungen. Projektarbeit zur Förderung interkultureller Kompetenz in Schule und Studium. Theoretische Grundlagen und praktische Lernmaterialien (= Marburger Schriften zur Lehrerbildung,Bd. 6). Tectum Verlag, Marburg 2011. W: Lingwistyka Stosowana 5, s. 229 - 232

(2012b) Karl Esselborn: Interkulturelle Literaturvermittlung zwischen didaktischer Theorie und Praxis. Iudicium, München 2010. W: Glottodidactica XXXIX/2, Wydawnictwo Naukowe UAM, s. 117 - 118

(2011)    Klaus P. Hansen: Kultur – Kollektiv – Nation. Verlag Karl Stutz, Passau 2009. W: Glottodidactica XXXVII, Wydawnictwo Naukowe UAM

(2007) Sebastian Chudak: Lernerautonomie fördernde Inhalte in ausgewählten Lehrwerken DaF fürErwachsene. Überlegungen zur Gestaltung und zur Evaluation von Lehr- und Lernmaterialien, Peter Lang, Frankfurt am Main 2005. W: Glottodidactica XXXIII, Wydawnictwo Naukowe UAM, s. 178-180

(2006) Andrzej Gwóźdź, Agnieszka Nieracka-Ćwikiel (red.): Media, ciało, pamięć. O współczesnych tożsamościach kulturowych, Instytut im. Adama Mickiewicza, Warszawa 2006. W: Zbliżenia/Annäherungen 3 (44), Wrocław, s.180-182
 
Sprawozdania
(2014) „Bericht über die internationale Arbeitstagung MEMODICS + Kulturelles Gedächtnis und Erinnerungsorte im sprach- und kulturdidaktischen Kontext, Poznań 23.-25.05.2014”. W: Glottodidactica XLI/2. Str. 131-133 (wraz z Kamilą Chmielewską)

(2008) Erstes Philologisches Treffen (Pierwsze spotkania filologiczne), Osieki, 29.05-01.06.2008. In:Glottodidactica XXXIV, Wydawnictwo Naukowe UAM, s. 235-236

Nagrody i wyróżnienia
2015 Indywidualna Nagroda JM Rektora UAM za osiągnięcia w pracy naukowej
 


Kontakt
Wydział Neofilologii
Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM
al. Niepodległości 4,
61-874 Poznań
                             
Sekretariat
tel. +48 61 829 29 25
fax. +48 61 829 29 26
                             
Webmaster
Mateusz Ławniczak
mateusz@amu.edu.pl
                             
Media społecznościowe