Mgr Magdalena Jaszczyk-Grzyb

Adres
Instytut Lingwistyki Stosowanej 
Zakład Glottopedagogiki Interkulturowej
Collegium Martineum, ul. Święty Marcin 78
 
Telefon
(61) 829 29 72, pok. 302
 
E-mail
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Aktualne stanowisko i funkcje
doktorantka
asystentka redaktor naczelnej czasopisma Glottodidactica. An international Journal of Applied Linguistics
 
Dydaktyka
Język niemiecki specjalistyczny (medyczny)
Praktyczna nauka języka niemieckiego
 
Podstawowe dziedziny badań

mowa nienawiści, językoznawstwo korpusowe, dydaktyka języka niemieckiego specjalistycznego (medycznego), nauczanie języków obcych online

Redakcja czasopisma naukowego

2018, Glottodidactica 45/2, w roli asystentki redaktor naczelnej (język niemiecki i angielski), Wydawnictwo Naukowe UAM.
 
Publikacje

2018, Etnicznie motywowana komunikacja nienawiści w Polsce o charakterze multimodalnym. W: Gortych, Dominika (red.): Kulturoznawcze Studia Germanistów i Przyjaciół, t. V: Niewyobrażalne (w druku).

2018, Mowa nienawiści w Polsce w świetle najnowszych badań:
perspektywa interdyscyplinarna. W: Naokoło migracji, s. 42-51 (w druku).

2017, Mowa nienawiści a wolność słowa – praktyki komunikacyjne   nacechowane nienawiścią w dyskursie publicznym. W: Gortych, Dominika (red.): Kulturoznawcze Studia Germanistów i Przyjaciół, t. IV: Wolność, 131–142.

2016, Hate speech: an attempt to disperse terminological ambiguities. W: Voci, XIII, 13–28 (z prof. UAM dr hab. Sylwią Adamczak-Krysztofowicz i dr Anną Szczepaniak-Kozak)

2015, Mnemotechniki w nauczaniu języków obcych. W: Kamasa, Victoria/ Mikołajczyk, Beata/ Taborek, Janusz/ Zabrocki, Władysław (red.): Język w Poznaniu 6. Poznań: Wydawnictwo Rys, 69–84.

2015, Nauczanie języka obcego za pomocą komunikatora internetowego Skype z wykorzystaniem wirtualnej tablicy w formie Google Docs. W: Lingwistyka Stosowana 14: 3/2015, 57–64.
  
Sprawozdania
 
2016, Bericht über die Internationale wissenschaftliche Jubiläumskonferenz Angewandte Linguistik: Erfahrungen und Perspektiven, Poznań 16–17.10.2015 W: Lingwistyka Stosowana 16: 1/2016, 147–149. (z mgr Anną Marko)

Recenzje

2018, Ruth, Albert/Adamczak-Krysztofowicz, Sylwia/Jentges, Sabine (red.): Hochschulen international vernetzen. Internationale Lehrkooperationen in der Germanistik und in Deutsch als Fremdsprache. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren. 2017, S. 236. W: Glottodidactica 45/2, 332–334. DOI: 10.14746/gl.2018.45.2.20
 
Współpraca międzynarodowa
 
01.11.2014 – 30.11.2015 współwykonawca projektu RADAR (Regulating Anti-Discrimination and Anti-Racism) poświęconego mowie nienawiści, projekt finansowany przez Komisję Europejską.
Numer projektu: JUST/2013/FRC/AG/6271
Koordynator główny: prof. dr Gabriella B. Klein (Uniwersytet w Perugii, Włochy)
Strona projektu: http://win.radar.communicationproject.eu/web/polski/
 
Pobyty studyjne
 
01.10 – 30.06.2014 Universität Wien (stypendium ERASMUS)
13.07 – 03.08.2013 Freie Universität Berlin (stypendium DAAD dla wybitnych studentów wszystkich kierunków)

Czynny udział w 15 konferencjach, w tym 12 krajowych, 3 międzynarodowych oraz 2 międzynarodowych jako asystentka ds. organizacji konferencji. 
 


Kontakt
Wydział Neofilologii
Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM
al. Niepodległości 4,
61-874 Poznań
                             
Sekretariat
tel. +48 61 829 29 25
fax. +48 61 829 29 26
                             
Webmaster
Mateusz Ławniczak
mateusz@amu.edu.pl
                             
Media społecznościowe