dr Hanka Błaszkowska


Telefon:                                                              

061 829 29 75, pok. 310 Collegium Martineum                                  
 
E-mail:
Hanka.Blaszkowska(at)amu.edu.pl
 
Aktualne stanowisko i funkcje:
Adiunkt, Kierownik Studiów Podyplomowych Kształcenia Tłumaczy Języka Niemieckiego, Kierownik Kursu Doskonalenia Zawodowego dla początkujących tłumaczy języka niemieckiego; Członek Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia; Koordynatorka Programu Stypendialnego Erasmus+ w ILS do lutego 2018r. 

Podstawowe dziedziny badań naukowych:
Lingwistyka kontrastywna, teoria, praktyka i dydaktyka przekładu ustnego i pisemnego w parze językowej polski i niemiecki
 
Dydaktyka:
Studia dzienne: Podstawy translatoryki, Podstawy tłumaczenia pisemnego, Tłumaczenie  tekstów użytkowych i specjalistycznych, Tłumaczenie a vista, Tłumaczenie konsekutywne, Tłumaczenie symultaniczne, Seminaria dyplomowe z zakresu teorii i praktyki przekładu.
Studia podyplomowe: Wprowadzenie do teorii tłumaczenia, Trening interkulturowy dla tłumaczy, Tłumaczenie uwierzytelnione dokumentów, Tłumaczenie konferencyjne.
 
Pobyty badawcze i staże:
2015/16 Stypendium naukowo-badawcze DAAD, Uniwersytet w Lipsku
od 2007 Staże dydaktyczne w ramach programu Erasmus i Erasmus+ na uniwersytetach we Frankfurcie nad Odrą, Wiedniu, Germersheim, Granadzie, Salerno oraz w ramach sieci CEEPUS na uniwersytetach w Rijece, Zadarze, Sofii,  Mariborze, Dubrowniku.

Publikacje
 
Artykuły od 2010:

Błaszkowska, H., Teshajev Sunderland Eva 2018, "Fehler als Lernquelle-Übersetzung in die Fremdsprache als Mittel zum Erwerb der fremdsprachlich-übersetzerischen Kompetenz im universitären Übersetzungsunterricht", [in:] Glottodidactica Vol. XLV/1, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 159-178.

Błaszkowska, H. 2018, "Anglizismen in der deutschen Autosprache und ihre Übersetzung ins Polnische". In: Vlasta 
Kučiš, Helga Begonja (Hrsg.) Translation, Transkulturalität und Mehrsprachigkeit. Sveučilište u Zadru (Universität Zadar), 121-136.

Błaszkowska, H. 2017, "Interkulturelle Marketingkommunikation und Translation". In: Vlasta Kučiš (Hrsg.) Transkulturalität im mehrsprachigen Dialog / Transcultural communication in multilingual dialogue. Hamburg, Verlag Dr. Kovac in der Kooperation mit dem Europäischen Parlament, 227-255.
 
Błaszkowska, H.,  van Gerven M., Sourjikova E., 2017, "Internationalisierung – Mobilität – Kooperationen. Drei Länder – drei Universitäten – drei Perspektiven". In: Albert, Ruth; Adamczak-Krysztofowicz, Sylwia; Jentges, Sabine Hochschulen international vernetzen. Internationale Lehrkooperationen in der Germanistik und in Deutsch als Fremdsprache, Schneider Verlag Hohengehren, 13-33.
 
Błaszkowska, H., 2017, "Technik, die begeistert"- über die Tücken und Fallen der Übersetzung für den Bereich Marketing und Werbung in der Automobilbranche. In: Vlasta Kučiš, Petra Žagar-Šoštarić (Hrsg.) Beiträge zur Translation von gestern, heute und morgen, FILOZOFSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U RIJECI, European Parliament, Luxembourg, 60-78.

Błaszkowska, H., 2016, "Problemy przekładu specjalistycznego na przykładzie tekstów technicznych i marketingowych z branży motoryzacyjnej". W: Marta Czyżewska, Aleksandra Matulewska (red.): Przyszłość zawodu tłumacza przysięgłego i specjalistycznego -współczesne wyzwania. 267-286.

Błaszkowska, H., 2016, "Kraftfahrzeugtechnische Texte in der Didaktik der deutsch-polnischen Fachübersetzung", [in]: Glottodidactica XLIII/2, 121-133.

Błaszkowska, H.; Teshajev E., 2014, „Sprachenpaarbezogene Probleme beim Dolmetschen. Ein Erfahrungsbericht über die Ausbildung von Dolmetschern für Deutsch und Polnisch. In: Translation und Transkulturelle Kommunikation. Hrsg. Annette Đurović (Universität Beograd), Vlasta Kučiš (Universität Maribor). Univerzitet Beograd, 119-136.

Błaszkowska, H., Jurewicz, M., 2014, "O treściach programowych w zakresie nauczania teorii tłumaczenia ustnego dla pary językowej polski-niemiecki", W: Z zagadnień tłumaczenia: Teoria - Kształcenie - Praktyka, Głogowska A., Hejwowski K., Tryuk M., Warszawa, Instytut Lingwistyki Stosowanej w Warszawie, 97-107. 

Błaszkowska, H., 2014, "Universitäre Ausbildung und berufliche Weiterbildung  vereidigter Übersetzer und Dolmetscher", W: Nowe zadania tłumaczy sądowych w rozszerzonej Europie, Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS, Warszawa, 236-245. 

Błaszkowska, H., 2013, „Praktische Überlegungen zur terminologischen Arbeit im fachsprachlichen Übersetzungsunterricht”, [in]: The creative potential of the word: From fiction to education, Szczepaniak-Kozak A., Lankiewicz H.A., Piła, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile, 161-173.

Błaszkowska, H., 2012, „Tłumaczenie bez przygotowania – bez przygotowania? Rola i miejsce tłumaczenia a vista w dydaktyce translacji w kształceniu tłumaczy języka niemieckiego w Polsce”, [w]: Tłumaczenie ustne - Teoria - Praktyka - Dydaktyka, Częstochowa, Wydawnictwo WSL w Częstochowie, 191-211.

Błaszkowska, H., 2012, "Der frühe Fremdspracheunterricht - ein Kinderspiel? Einige Bemerkungen zur Ausbildung und Qualifizierung von DaF-Lehrkräften für die Grundschule in Polen", [in]: Multikompetent - multimedial - multikulturell? Aktuelle Tendenzen in der DaF-Lehrerausbildung. Posener Beiträge zur Angewandten Linguistik 2. Adamczak-Krysztofowicz S., Stork A., (Hrsg.), Frankfurt am Main, Peter Lang, 71-83.

Jurewicz M., Błaszkowska, H., 2012, „Konstitutive Eigenschaften einer Translationseinheit: Dolmetscheinheit und Übersetzungseinheit, Gemeinsamkeiten und Unterschiede ", [in]: L. N. Zybatow, A. Petrova, M. Ustaszewski (Hrsg.) Translationswissenschaft: Alte und neue Arten der Translation in Theorie und Praxis, Tagungsband der 1. Internationalen Konferenz TRANSLATA  „Translationswissenschaft: Gestern- Heute-Morgen“, Innsbruck, Peter Lang, Frankfurt am Main, 295-306.

Błaszkowska, H., 2012, „Praca tłumacza w świetle wyzwań współczesności ", [w]: M. Guławska-Gawkowska, K. Hejwowski, A. Szczęsny (red.) Tłumacz, sługa, pośrednik, twórca? Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 193-201.

Błaszkowska H., Stöckmann B. 2011, "Bewertung von Dolmetschleistungen im Unterricht", [in]: Glottodidactica Vol. XXXVIII, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 73-82.

Błaszkowska H., Stöckmann B. 2011, "Methoden des Konsekutivdolmetschunterrichts. Übungen für Studierende der Angewandten Linguistik", [in]: Pfeiffer W. (Hrsg.) Linguistik anwenden, Posener Beiträge zur Angewandten Linguistik 1, Peter Lang, Frankfurt am Main, 67-82.

Błaszkowska H., 2010, "Neue Kompetenzen und Aufgaben des Übersetzers von technischen Texten am Beispiel technischer Verkaufsprospekte eines Automobilherstellers", [in]: Studia Translatorica, Translation: Theorie-Praxis-Didaktik, Neiße Verlag Dresden-Wrocław, 283-291.

Monografie:

Błaszkowska H., 2016, Weibliche Personenbezeichnungen im Deutschen und Polnischen aus der Sicht der feministischen Sprachkritik, Wydział Neofilologii UAM w Poznaniu.  ISBN 978-83-946017-3-7. *DOI: 10.14746/9788394601737*
 
Podręczniki:

Augustin V., Błaszkowska H., Ferdigg D'Ambrosio R. A., Kirsch D., Scherling T., 1995, Aurelia. Deutsch in der Primarstufe, Grundbuch 1 und 2, Arbeitsbuch 1 und 2, Lehrerhandbuch 1 und 2, Langenscheidt Verlag München.
Blaszkowska H., Mleczak J., 2006, Polnisch aktiv. Ein Grund- und Aufbaukurs. Unter Mitarbeit von Joanna Dybiec, Helmut Buske Verlag Hamburg.

Nagrody:

2015 Indywidualna nagroda JM Rektora UAM za wybitne osiągnięcia dydaktyczne
2017 Stypendium naukowe JM Rektora UAM za wybitne osiągnięcia w pracy naukowej
2017 Medal Srebrny Prezydenta RP za długoletnią służbę
 
 


Kontakt
Wydział Neofilologii
Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM
al. Niepodległości 4,
61-874 Poznań
                             
Sekretariat
tel. +48 61 829 29 25
fax. +48 61 829 29 26
                             
Webmaster
Mateusz Ławniczak
mateusz@amu.edu.pl
                             
Media społecznościowe