dr Barbara Alicja Jańczakbarbarajanczak.eu

Adres                                    
Collegium Novum
al. Niepodległości 4,
61-874 Poznań
Telefon                                  
(061) 829 29 25 (sekretariat)
 
E-mail                             
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Aktualne stanowisko         
adiunkt


Dziedziny badań naukowych
- Socjolingwistyka empiryczna
- Wielojęzyczność i studia nad kontaktem językowym
- Badania nad akwizycją oraz nauczaniem języków
- DaF
- Komunikacja interkulturowa
- Lingwistyka migracji oraz gender
- Kontakt językowy a border studies


Dydaktyka 
UAM: Praktyczna Nauka Języka Niemieckiego
          Multilingualism and Multiculturalism in the European Union

Europa-Universität Viadrina (2007-2016): „Mehrsprachiger Spracherwerb im familiären und schulischen Kontext“,
„Theorie und Empirie des Spracherwerbs im Kontext der Mehrsprachigkeit“,
„Spracherwerb im Kontext der kindlichen Bilingualität“,
"Sprache und Integration",
"Abenteuer linguistische Forschung",
"Bikulturelle Familien", itd.

    
Pobyty badawcze:
06-08.2017 - pobyt badawczy w Slavic-Eurasian Research Center, Hokkaido University, Sapporo, Japonia

09.2016 - afiliacja w School of Linguistics and Language Studies, Carleton University, Ottawa, Kanada

    
Projekty badawcze
1. od kwietnia 2018: Language across generations: contact induced change in morphosyntax in German-Polish bilingual speech, projekt Beethoven II, DFG/NCN, (współpracownik projektu)

2. 2013-2015 - Instytucjonalne i społeczne oblicze bilingwizmu pogranicza polsko-niemieckiego – analiza polskiej strony, projekt finansowany przez Deutsch-Polnische Wissenschaftsstiftung [DPWS], nr 2013-34, (kierownik projektu)

3. 2014- (projekt w trakcie realizacji) – Language of Boundaries and Boundaries of Language, projekt finansowany przez Narodowy Program Rozwoju Humanistyki (współpracownik projektu), bliższe informacje: http://borderland.amu.edu.pl/team/

4. 2013 - Sprachliche Konstruktion sozialer Grenzen, projekt finansowany przez Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), nr GZ: RO 3555/5-1, (współpracownik projektu)

5. 2006-2011 - Rodziny polsko-niemieckie: Ich języki i kultury rodzinne w Polsce i w Niemczech, projekt doktorski (kierownik projektu)

6. 2010 - 1, 2, 3 meine Sprache, deine Sprache, unsere Sprache. Sprachgebrauch in mehrsprachigen Räumen, projekt finansowany przez Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), nr JU 395/6-1, (współpracownik projektu)


Spis publikacji:

Monografie:
Jańczak, Barbara A. (2013): Deutsch-polnische Familien: Ihre Sprachen und Familienkulturen in Deutschland und in Polen. Frankfurt Main: Peter Lang.

Redakcje:
Jańczak, B.A./ Jungbluth, K./ Weydt, H. (eds.) (2012): Mehrsprachigkeit aus deutscher Perspektive. Tübingen: Narr.

Artykuły:
Jańczak, Barbara A. (in press) „„Jesteśmy tu wszyscy w Polsce i mówimy po polsku” – Eigen- und Fremdwahrnehmung anhand der Kommunikationsstrategien von Bewohnern polnischer Grenzstädte.“ In: Jakosz, M. (Hrsg.): Sprachliche Dimensionen der Fremdheit und Andersartigkeit.
 
Jańczak, Barbara A. (in press): Linguistische Grenzschaften: Kommunikationsstrategien im deutsch-polnischen Grenzland am Beispiel von Bewohnern der polnischen Städte Zgorzelec und Łęknica. In: Hufeisen, B./ Knorr, D./ Rosenberg, P./ Schroeder, Ch./ Sopata, A./ Wicherkiewicz, T. (Hrsgg.):  Sprachbildung und Sprachkontakt im deutsch-polnischen Kontext. Frankfurt Main: Peter Lang.

Jańczak, Barbara A. (2017): “(A)symmetries in language contact and the role of German and English in the German-Polish borderland, in the context of the size of the locations”. In: Ziobro-Strzępek, J./Chłopicki, W. (eds.): Across Borders 6: The West Looks East. Krosno: PWSZ. 149-164.
 
Jańczak, Barbara A. (2017): „Integration policy towards the contemporary challenges of migration: an example of Frankfurt (Oder)”. In: Szerląg, A. (ed.): Multicultural Studies Vol. 3, 1/2017: The Faces of Multiculturalism in Contemporary Europe – between cultural integration and disintegration. 73-86.

Jańczak, Barbara A. (2016): „Deutsch-polnische Grenzschaft: Sprachgebrauch im transnationalen Raum der Grenzmärkte im deutsch-polnischen Grenzland“. In: Tölle, A./ Wehrhahn, R. (eds.): Translokalität und lokale Raumproduktionen in transnationaler Perspektive. Berlin: Logos. 119-131.

Jańczak, Barbara A. (2016): "Bilinguals from Mixed Families. The Interrelation between Bilingual Parenting Methods and Factors of Language Acquisition on the Example of German-Polish Children". In: Grucza, S./ Olpińska-Szkiełko, M./ Romanowski, P. (eds.): Bilingual Landscape of the Contemporary World. Frankfurt am Main: Peter Lang. 129-142.

Jańczak, Barbara A. (2016): „Integracja kulturowa polsko-niemieckiego borderscape’u na przykładzie dwumiasta „Słubfurt”: jedność czy różnorodność”. In: Szerląg, A. (eds.): Multicultural Studies Vol. 1, 1/2016: Konflikty i wspólnota kultur przestrzeniami doświadczania oraz międzykulturowej edukacji. 103-114.

Jańczak, Barbara A. (2016): “Unity in diversity of bicultural families. Patterns of communication and bicultural interaction in Acts of Identity in German-Polish Marriages”. In: Britain, D./ Guzzo, S. (eds.): Languaging Diversity Vol. 2:  Variationist Approaches and Identities. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing. 63-81.

Jańczak, Barbara A. (2016): “German-Polish Borderscapes: Bordering and Debordering of Communication – an Example of Słubice”. In: Universal Journal of Educational Research, Vol. 4(9). Alhambra, CA, USA: Horizon Research Publishing. 2024-2031. http://www.hrpub.org/journals/article_info.php?aid=5037

Jańczak, Barbara A. (2016): “German Language Acquisition and Regional Policy towards Bilingual Education in the Polish-German Borderland”. In: Pilarska, J./ Szerląg, A./ Urbanek, A. (eds.): Atomization or Integration? Transborder Aspects of Multipedagogy. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing. 353-369.

Jańczak, Barbara A. (2016): “German-Polish bilingualism: bilingual language education and language policy – Polish towns in the German-Polish border region”. In: Sciriha, L. (eds.): International perspectives on bilingualism. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing. 91-107.

Jańczak, Barbara A. (2016): „Polityka językowa oraz edukacja dwujęzyczna w polskich miejscowościach pogranicza polsko-niemieckiego”. In: Chylewska-Tölle, A./ Tölle, A. (eds.): Po obu stronach Odry. Europejskie, narodowe i regionalne aspekty sąsiedztwa polsko-niemieckiego. Księga jubileuszowa Profesora zw. dr hab. dr h.c. Andrzeja Jana Szwarca. Berlin: Logos. 191-203.

Jańczak, Barbara A. (2015): “Trzecia przestrzeń, hybrydyzacja, blending? O polsko-niemieckim kontakcie językowym w obszarze przygranicznym”. In: Czabańska-Rosada, M./ Golachowska, E./ Serafin, E./ Taborska, K./ Zielińska, A. (eds.): Pogranicze wschodnie i zachodnie. Warszawa: SOW PAN. 333-350.

Jańczak, Barbara A. (2015): German-Polish Border: Language Contact and Language Use on the Example of Forms of Address of Polish Vendors from Słubice Bazaar. In: Rellstab, D./ Siponkoski N. (eds): Rajojen dynamiikkaa, Gränsernas dynamik, Borders under Negotiation, Grenzen und ihre Dynamik. VAKKI-symposiumi XXXV 12.–13.2.2015. Vaasa: VAKKI Publications 4. 117-126. http://www.vakki.net/publications/2015/VAKKI2015_Janczak.pdf

Jańczak, Barbara A. (2014): „Obraz „wroga” i obraz „bloku wschodniego” w narracji małżeństw polsko-niemieckich“. In: Golachowska, E./ Zielińska, A. (eds.): Konstrukcje i destrukcje tożsamości. Narracja i pamięć. Warszawa: SOW. 559-580.

Jańczak, Barbara A. (2012): „Akty tożsamości w małżeństwach polsko-niemieckich“. In: Golachowska, E./ Zielińska, A. (eds.): Konsturkcje i destrukcje tożsamości. Tożsamość wobec wielojęzyczności. Warszawa: SOW PAN. 211-231.

Jańczak, Barbara A. (2012): „Deutsch-polnische Wege zur Zweisprachigkeit - eine quantitative Studie zur zweisprachigen Kindererziehung in deutsch-polnischen Familien in Deutschland und in Polen“. In: Lasatowicz, M.K./ Scheller-Boltz, D. (eds.): Zweisprachigkeit als Herausforderung und Chance. Berlin: trafo. 69-81.

Jańczak, Barbara A. (2012): „Bilinguale deutsch-polnische Familien: Familiensprache - Familienidentität?“. In: Jańczak, B./ Jungbluth, K./ Weydt, H. (eds.) (2012): Mehrsprachigkeit aus deutscher Perspektive. Tübingen: Narr. 119-138.

Jańczak, Barbara A. (2011): „Zweisprachige Kindererziehung in bikulturellen Familien - eine empirische Studie zu deutsch-polnischen Familien in Deutschland“. In: Bednarek, A./ Witczak-Plisiecka, I. (eds.): Interdisciplinary approaches to Communication Studies. Łódź: WSSM. 321-336.

Jańczak, Barbara A. (2009): „Imigranci w Republice Federalnej Niemiec – analiza integracji w obszarze strukturalnym”. W: Andruszkiewicz, I./ Babiak, J. (eds.): Dylematy demokracji i gospodarki współczesnej Europy. Poznań: Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM. 133-145.

Jańczak, Barbara A. (2009): „Intercultural communication in bicultural families – an example of German-Polish marriages in Germany”. In: Pastor, I./ Castrillo, M./ Garcia, M.R. et all. (eds.): Actas del IX congreso Cultura Europea. Cizur Menor (Navarra): Aranzadi. 169 - 181.

Recenzje:
Jańczak, Barbara A. (2015): Rezension zu: Hanna Biadun-Grabarek: Zum Schwund der lexikalischen Entlehnungen aus dem Deutschen in den Mundarten der polnischen Großstädte im ehemals deutsch-polnischen Grenzgebiet , 2013, in: https://www.pol-int.org/de/publikationen/zum-schwund-der-lexikalischen-entlehnungen-aus-dem#r3090.

 
 
 
 


Kontakt
Wydział Neofilologii
Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM
al. Niepodległości 4,
61-874 Poznań
                             
Sekretariat
tel. +48 61 829 29 25
fax. +48 61 829 29 26
                             
Webmaster
Mateusz Ławniczak
mateusz@amu.edu.pl
                             
Media społecznościowe