dr Barbara Alicja Jańczak

Janczak Barbarabarbarajanczak.eu

Adres                                    
Collegium Hipolita Cegielskiego  
ul. 28 Czerwca 1956 roku/nr 19861-485 Poznań
Telefon                                  
(061) 829 29 25 (sekretariat)
 
E-mail                             
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Aktualne stanowisko         
starszy wykładowca


Dziedziny badań naukowych
- Socjolingwistyka empiryczna
- Wielojęzyczność i studia nad kontaktem językowym
- Badania nad akwizycją oraz nauczaniem języków
- DaF
- Lingwistyka migracji oraz gender
- Kontakt językowy a border studies


Dydaktyka
UAM: Praktyczna Nauka Języka

Europa-Universität Viadrina (2007-2016): „Mehrsprachiger Spracherwerb im familiären und schulischen Kontext“,
„Theorie und Empirie des Spracherwerbs im Kontext der Mehrsprachigkeit“,
„Spracherwerb im Kontext der kindlichen Bilingualität“,
"Sprache und Integration",
"Abenteuer linguistische Forschung",itd.

    
Pobyty badawcze:
wrzesień 2016- affiliated at School of Linguistics and Language Studies, Carleton University, Ottawa, Canada

    
Projekty badawcze
1. Projekt czekający na akceptację: Language across generations: contact induced change in morpho-syntax in German-Polish bilingual speech, projekt złożony w ramach program Beethoven, DFG/NCN, (współpracownik projektu)

2. 2013-2015 - Instytucjonalne i społeczne oblicze bilingwizmu pogranicza polsko-niemieckiego – analiza polskiej strony, projekt finansowany przez Deutsch-Polnische Wissenschaftsstiftung [DPWS], nr 2013-34, (kierownik projektu)

3. 2014- (projekt w trakcie realizacji) – Language of Boundaries and Boundaries of Language, projekt finansowany przez Narodowy Program Rozwoju Humanistyki (współpracownik projektu), bliższe informacje: http://borderland.amu.edu.pl/team/

4. 2013 - Sprachliche Konstruktion sozialer Grenzen, projekt finansowany przez Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), nr GZ: RO 3555/5-1, (współpracownik projektu)

5. 2006-2011 - Rodziny polsko-niemieckie: Ich języki i kultury rodzinne w Polsce i w Niemczech, projekt doktorski (kierownik projektu)

6. 2010 - 1, 2, 3 meine Sprache, deine Sprache, unsere Sprache. Sprachgebrauch in mehrsprachigen Räumen, projekt finansowany przez Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), nr JU 395/6-1, (współpracownik projektu)


Spis publikacji:

Monografie:
Jańczak, Barbara A. (2013): Deutsch-polnische Familien: Ihre Sprachen und Familienkulturen in Deutschland und in Polen. Frankfurt Main: Peter Lang.

Jańczak, B.A./ Jungbluth, K./ Weydt, H. (eds.) (2012): Mehrsprachigkeit aus deutscher Perspektive. Tübingen: Narr.

Artykuły:
Jańczak, Barbara A. (2017): “(A)symmetries in language contact and the role of German and English in the German-Polish borderland, in the context of the size of the locations”. In: Ziobro-Strzępek, J. (ed.) Across Borders 6: The West looks East. (in print).

Jańczak, Barbara A. (2017): „Linguistische „Grenzschaften“: Kommunikationsstrategien  in der deutsch-polnischen Grenzregion  am Beispiel von Bewohnern der polnischen Städte Zgorzelec und Łęknica“. In: Britta Hufeisen, B./ Knorr, D./ Rosenberg, P./ Schroeder, Ch./ Sopata, A./ Wicherkiewicz, T. (eds.). Sprachbildung und Sprachkontakt im deutsch-polnischen Kontext. Frankfurt: Peter-Lang-Verlag (in print).

Jańczak, Barbara A. (2017): “Integration policy towards the contemporary challenges of migration: an example of Frankfurt (Oder)”. In: Szerląg, A. (eds.): Multicultural Studies Vol. 2 (in print).

Jańczak, Barbara A. (2017): „„Jesteśmy tu wszyscy w Polsce i mówimy po polsku” – Eigen- und Fremdwahrnehmung anhand der Kommunikationsstrategien von Bewohnern polnischer Grenzstädte.“ In: Jakosz, M. (ed.): Sprachliche Dimensionen der Fremdheit und Andersartigkeit (in print).

Jańczak, Barbara A. (2016): „Deutsch-polnische Grenzschaft: Sprachgebrauch im transnationalen Raum der Grenzmärkte im deutsch-polnischen Grenzland“. In: Tölle, A./ Wehrhahn, R. (eds.): Translokalität und lokale Raumproduktionen in transnationaler Perspektive. Berlin: Logos. 119-131.

Jańczak, Barbara A. (2016): "Bilinguals from Mixed Families. The Interrelation between Bilingual Parenting Methods and Factors of Language Acquisition on the Example of German-Polish Children". In: Grucza, S./ Olpińska-Szkiełko, M./ Romanowski, P. (eds.): Bilingual Landscape of the Contemporary World. Frankfurt am Main: Peter Lang. 129-142.

Jańczak, Barbara A. (2016): „Integracja kulturowa polsko-niemieckiego borderscape’u na przykładzie dwumiasta „Słubfurt”: jedność czy różnorodność”. In: Szerląg, A. (eds.): Multicultural Studies Vol. 1, 1/2016: Konflikty i wspólnota kultur przestrzeniami doświadczania oraz międzykulturowej edukacji. 103-114.

Jańczak, Barbara A. (2016): “Unity in diversity of bicultural families. Patterns of communication and bicultural interaction in Acts of Identity in German-Polish Marriages”. In: Britain, D./ Guzzo, S. (eds.): Languaging Diversity Vol. 2:  Variationist Approaches and Identities. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing. 63-81.

Jańczak, Barbara A. (2016): “German-Polish Borderscapes: Bordering and Debordering of Communication – an Example of Słubice”. In: Universal Journal of Educational Research, Vol. 4(9). Alhambra, CA, USA: Horizon Research Publishing. 2024-2031. http://www.hrpub.org/journals/article_info.php?aid=5037

Jańczak, Barbara A. (2016): “German Language Acquisition and Regional Policy towards Bilingual Education in the Polish-German Borderland”. In: Pilarska, J./ Szerląg, A./ Urbanek, A. (eds.): Atomization or Integration? Transborder Aspects of Multipedagogy. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing. 353-369.

Jańczak, Barbara A. (2016): “German-Polish bilingualism: bilingual language education and language policy – Polish towns in the German-Polish border region”. In: Sciriha, L. (eds.): International perspectives on bilingualism. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing. 91-107.

Jańczak, Barbara A. (2016): „Polityka językowa oraz edukacja dwujęzyczna w polskich miejscowościach pogranicza polsko-niemieckiego”. In: Chylewska-Tölle, A./ Tölle, A. (eds.): Po obu stronach Odry. Europejskie, narodowe i regionalne aspekty sąsiedztwa polsko-niemieckiego. Księga jubileuszowa Profesora zw. dr hab. dr h.c. Andrzeja Jana Szwarca. Berlin: Logos. 191-203.

Jańczak, Barbara A. (2015): “Trzecia przestrzeń, hybrydyzacja, blending? O polsko-niemieckim kontakcie językowym w obszarze przygranicznym”. In: Czabańska-Rosada, M./ Golachowska, E./ Serafin, E./ Taborska, K./ Zielińska, A. (eds.): Pogranicze wschodnie i zachodnie. Warszawa: SOW PAN. 333-350.

Jańczak, Barbara A. (2015): German-Polish Border: Language Contact and Language Use on the Example of Forms of Address of Polish Vendors from Słubice Bazaar. In: Rellstab, D./ Siponkoski N. (eds): Rajojen dynamiikkaa, Gränsernas dynamik, Borders under Negotiation, Grenzen und ihre Dynamik. VAKKI-symposiumi XXXV 12.–13.2.2015. Vaasa: VAKKI Publications 4. 117-126. http://www.vakki.net/publications/2015/VAKKI2015_Janczak.pdf

Jańczak, Barbara A. (2014): „Obraz „wroga” i obraz „bloku wschodniego” w narracji małżeństw polsko-niemieckich“. In: Golachowska, E./ Zielińska, A. (eds.): Konstrukcje i destrukcje tożsamości. Narracja i pamięć. Warszawa: SOW. 559-580.

Jańczak, Barbara A. (2012): „Akty tożsamości w małżeństwach polsko-niemieckich“. In: Golachowska, E./ Zielińska, A. (eds.): Konsturkcje i destrukcje tożsamości. Tożsamość wobec wielojęzyczności. Warszawa: SOW PAN. 211-231.

Jańczak, Barbara A. (2012): „Deutsch-polnische Wege zur Zweisprachigkeit - eine quantitative Studie zur zweisprachigen Kindererziehung in deutsch-polnischen Familien in Deutschland und in Polen“. In: Lasatowicz, M.K./ Scheller-Boltz, D. (eds.): Zweisprachigkeit als Herausforderung und Chance. Berlin: trafo. 69-81.

Jańczak, Barbara A. (2012): „Bilinguale deutsch-polnische Familien: Familiensprache - Familienidentität?“. In: Jańczak, B./ Jungbluth, K./ Weydt, H. (eds.) (2012): Mehrsprachigkeit aus deutscher Perspektive. Tübingen: Narr. 119-138.

Jańczak, Barbara A. (2011): „Zweisprachige Kindererziehung in bikulturellen Familien - eine empirische Studie zu deutsch-polnischen Familien in Deutschland“. In: Bednarek, A./ Witczak-Plisiecka, I. (eds.): Interdisciplinary approaches to Communication Studies. Łódź: WSSM. 321-336.

Jańczak, Barbara A. (2009): „Imigranci w Republice Federalnej Niemiec – analiza integracji w obszarze strukturalnym”. W: Andruszkiewicz, I./ Babiak, J. (eds.): Dylematy demokracji i gospodarki współczesnej Europy. Poznań: Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM. 133-145.

Jańczak, Barbara A. (2009): „Intercultural communication in bicultural families – an example of German-Polish marriages in Germany”. In: Pastor, I./ Castrillo, M./ Garcia, M.R. et all. (eds.): Actas del IX congreso Cultura Europea. Cizur Menor (Navarra): Aranzadi. 169 - 181.

Recenzje:
Jańczak, Barbara A. (2015): Rezension zu: Hanna Biadun-Grabarek: Zum Schwund der lexikalischen Entlehnungen aus dem Deutschen in den Mundarten der polnischen Großstädte im ehemals deutsch-polnischen Grenzgebiet , 2013, in: https://www.pol-int.org/de/publikationen/zum-schwund-der-lexikalischen-entlehnungen-aus-dem#r3090.

 
 
 
 


Kontakt
Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM
ul. 28 Czerwca 1956 nr 198
61-485 Poznań
                             
Sekretariat
tel. +48 61 829 29 25
fax. +48 61 829 29 26
                             
Webmaster
Mateusz Ławniczak
mateusz@amu.edu.pl
                             
Media społecznościowe