dr hab. Małgorzata Bielicka

Telefon
0618292925, pok. 232
 
Email
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Aktualne stanowisko i funkcje
Adiunkt
Podstawowe dziedziny badań naukowych
autonomia ucznia, motywacja, personalizacja treści tematycznych, wczesnoszkolna edukacja językowa, wczesna dwujęzyczność dzieci, rozwój wielojęzyczności, glottodydaktyka
 
Dydaktyka
Seminarium licencjackie, dydaktyka, PNJN
 
Pobyty badawcze
2008 -Wyjazd w ramach programu ERASMUS do Abo University w Vaasa w Finlandii
2010 - Wyjazd w ramach programu ERASMUS do Fakultät fϋr Linguistik und Literaturwissenschaft na Uniwersytecie w Bielefeld
 
Współpraca międzynarodowa
2010-2011 „Bilingualer Kindergarten Gertraud Marien Ffo”, Fundacja Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą 
 
Projekty badawcze
Od 2012 kierowanie projektem "Wielojęzyczność dzieci"   
 
Publikacje
Hatała G., Bielicka M. (1993) Tematyczny Słownik Języka Niemieckiego dla licealistów i studentówWydawnictwo Kanion Zielona Góra 1993.
Bielicka, M. 2012. Personalizacja tematyki na lekcji języka obcego. Wydawnictwo Naukowe UAM Poznań.

Artykuły
Bielicka M. „Wiedza złapana w sieć” w Hostyński P. (red ) 2003,  Szukamy nowych dróg, Materiały II Meetingu Glottodydaktycznego zorganizowanego w ramach Podyplomowego Studium Glottodydaktyki 2000/2001 Poznań Rys-Studio.

Bielicka, M. 2005, „Wartości – temat trendy czy passè?” w : Szczuka-Dorna L.; Skwarska B. (red.) Edukacja czyni człowieka etycznym, Studium Języków Obcych Politechniki Poznańskiej.

Bielicka, M. 2005, „Wymiana informacji pomiędzy studentami a nauczycielem w aspekcie preferencji tematycznych studentów” w Neofilolog nr 27

Bielicka, M. 2006, „Meine Eindrücke von der Tagung in Kraków“ w: Hallo Deutschlehrer! Zeitschrift des Polnischen Deutschlehrerverbandes, wyd. Polskie Stowarzyszenie nauczycieli Jezyka Niemieckiego, S.11. – sprawozdanie ze zjazdu

Bielicka, M.2009, „Psychologische und linguistische Grundlagen des Lernens im Fremdsprachenunterricht auf der Primarstufe“ w: Hallo Deutschlehrer! Zeitschrift des polnischen Deutschlehrerverbands,wyd. Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego nr 29, S.23-25.
 
Bielicka, M.2010. „Aktywacja pamięci autobiograficznej jako jeden z czynników wspierających afektywne uczenie się na lekcji języka obcego” w: Neofilolog nr 35, S. 85-94

Bielicka, M.;Kowalska,A. 2010. "Z praktyki. Wymiana doświadczeń pomiędzy nauczycielem szkoły podstawowej a nauczycielem akademickim w zakresie materiałów edukacyjnych i koncepcji dydaktycznych”, w Droździał-Szelest,K. (red.) Materiały edukacyjne w nauczaniu języków obcych - teoria i praktyka. Gorzów,S.125-132 , Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim.
 
Bielicka, M. 2011. „Droga ucznia niepełnosprawnego do poznania języka obcego – studium przypadku ucznia z mózgowym porażeniem dziecięcym”, Neofilolog 36, 159-170.
 
Bielicka, M. 2011. Anpassung außersprachlicher Lerninhalte an Lernende im Fremdsprachenunterricht. Zur Rolle der subjektiven Themenfindung [w:] Badstübner-Kizik, Camilla (red.), Linguistik anwenden, Frankfurt a.M. i in., Peter Lang  (= Posener Beiträge zur Angewandten Linguistik 1), 235-245.

Bielicka, M. 2012. Zur bilingualen Lehrerausbildung. Anzustrebende Kompetenzen der Lehrer im bilingualen Unterrichten unter besonderer Berücksichtigung der PrimarlehrerInnen. [w]: Adamczak-Krysztofowicz, Sylwia, Stork, Antje (red.), Multikompetent - multimedial - multikulturell? Aktuelle Tendenzen in der DaF-Lehrerausbildung. Frankfurt a.M. i in., Peter Lang (= Posener Beiträge zur Angewandten Linguistik 2). 85-97.

Bielicka, M. 2013. Kompetencje nauczyciela języka obcego w przedszkolu immersyjnym. Przygotowanie studentów kierunków neofilologicznych do wykonywania zawodu nauczyciela w przedszkolu dwujęzycznym. Neofilolog 40/2. S. 251-265.

Bielicka,M. 2013. Metoda immersji na poziomie przedszkolnym i wczesnoszkolnym jako edukacyjne wyzwanie przyszłości. [w]: Puppel, Stanisław; Tomaszkiewicz, Teresa Scripta Manent – res nova. Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Wydawnictwo Naukowe UAM. Poznań. 37 – 46.

Bielicka, Małgorzata. 2014. Deutsch und Englisch nebeneinander lernen – ein Projekt im „Schulhort“ in Poznań in Polen. [w}: Frühes Deutsch Heft 31. 32-34.

Bielicka, Małgorzata. 2014. Der sprachliche Hintergrund von Kindern in zweisprachigen Kindergärten mit den Arbeitssprachen Polnisch und Deutsch – eine vergleichende Studie. Zur Relevanz von Forschungsergebnissen aus dem Bereich der Immersionsmethode für DaF-Studierende Und DaF-Lehrkräfte.[w]: Adamczak-Krysztofowicz, Sylwia, Szczepaniak-Kozak, Anna ( red.) Kultur – Kommunikation – Kreativität – Reflexivität. Frankfurt a.M. i in., Peter Lang (= Posener Beiträge zur Angewandten Linguistik 4). 207-217

Bielicka Małgorzata. 2014. Methoden zur Überprüfung des Sprachentwicklungsstandes polnisch-deutsch bilingual betreuter Kindergarten- und Grundschulkinder. In: Olpińska-Szkiełko, Magdalena und Bertelle, Loretta (Hrsg.) Zweisprachigkeit und bilingualer  Unterricht. Frankfurt am Main: Peter Lang.13-28. 

 
Działalność wydawnicza
Od października 2010 sekretarz redakcji czasopisma Neofilolog.
 


Kontakt
Wydział Neofilologii
Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM
al. Niepodległości 4,
61-874 Poznań
                             
Sekretariat
tel. +48 61 829 29 25
fax. +48 61 829 29 26
                             
Webmaster
Mateusz Ławniczak
mateusz@amu.edu.pl
                             
Media społecznościowe