Kic-Drgas Joanna, doktor

dr Joanna Kic-Drgas

Telefon:


+48 61 829 29 22, pokój 108

 
E-Mail:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 
Aktualne stanowisko:
 • adiunkt
 • asystent Redaktora czasopisma Glottodidactica (język niemiecki i język angielski od roku 2017)
 • członek Rady Programowej ILS
 • opiekun studiów licenjackich (2015-2018)

 

Podstawowe dziedziny badań naukowych:
 • dydaktyka i metodyka nauczania języka obcego
 • dydaktyka i metodyka nauczania języków specjalistycznych
 • specyfika nauczania języka obcego w różnych grupach wiekowych (w szczególności wśród seniorów)
 • języki specjalistyczne (język gospodarczy, język techniczny)

Dydaktyka:
 • Język niemiecki w biznesie
 • Praktyczna nauka języka niemieckiego
 • Wirtschaftsdeutsch
 • Dydaktyka i metodyka nauczania języków specjalistycznych
Projekty:

Kierownik polskiego zespołu  w projekcie  TRAILs (LSP Teacher Training Summer School), 2018-1-FR01-KA203-048085, Projekt finansowany przez Komisję Europejską w ramach programu  KA2 "Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices", Konkurs: KA203 - Strategic Partnerships for higher education. Projekt realizowany w latach 2018-2020.

Współpraca międzynarodowa:

2017- teraz   współpraca z K. Barić (Univerzitet u Novom  Sadu) i  S. Sereną (Università Luigi Bocconi)

2015- teraz       współpraca z dr Oaną Muresan (Universitatea de Medicina si Farmacie, Cluj Napoca)


Stypednia:


03.2019-07.2019    stypednium w ramach współpracy bilateralnej na Christian-Albrechts- Universität zu Kiel (opiekun naukowy: prof. N. Nübler)

09.2017-10.2017      staż badawczy na Christian-Albrechts- Universität zu Kiel (opiekun naukowy: prof. N. Nübler)
 

01.05-01.08.2015       stypendium w ramach projektu „UAM: Unikatowy Absolwent = Możliwości. Wzrost potencjału dydaktycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza poprzez proinnowacyjne kształcenie w języku angielskim, interdyscyplinarność, e-learning, inwestycje w kadry”


Spis publikacji:


Monografia:
 • Kic-Drgas, J. (2013): Fremdsprachenlernen im Seniorenalter. Entwicklung und Evaluation von Lehr- und Lernmaterialien für Senioren. Wroclaw/Dresden: Quaestio/Neisse Verlag.
Monografie zbiorowe:
 • Kic-Drgas, J. (2019) (red.): Fachsprachen in Didaktik und Translatorik:Theorie und Praxis. Berlin: Peter Lang. (z Zawacką-Najgeburską, M.)
 • Kic-Drgas, J. (2016) (red.): Menschen und Gedanken – Festschrift zum 70. Geburtstag von Professor. Dr. Habil. Bolesław Andrzejewski. Hamburg: Verlag Dr. Kovac, ISBN 978-3-8300-8985-8. (z Mrożewską, A., Nieroda-Kowal, A.)
 • Kic-Drgas, J. (2015) (red.): Literatur und Interkulturalität im Fremdsprachenunterricht am Anfang des 21. Jahrhunderts. Hamburg: Kovač Verlag, ISBN 978-3-8300-8282-8.

Czasopisma, redakcja numeru:
 
 • Kic-Drgas, J., Zawacka - Najgeburska, M. (2018): Nowe trendy w dydaktyce języków specjalistycznych”  Neofilolog, numer 51/2.


Artykuły:

2019 

 • Кострова О.А., Беспалова Е.В., Kic-Drgas, J. (2019) ТЕНДЕНЦИИ В ИЗМЕНЕНИИОТСЫ ЛОЧНОГО АППАРАТА В НЕМЕЦКИХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ СЛОВАРЯХ, W: С.А. Стройков, ЛИНГВИСТИКА ГИПЕРТЕКСТА И КОМПЬЮТЕРНО-ОПОСРЕДОВАННОЙ КОММУНИКАЦИИ. Материалы международной научно-практической конференции.. Издательство: Самарскийгосударственныйсоциально-педагогическийуниверситет (Самара), 50-62.
 • Kic-Drgas, J., Zawacka - Najgeburska, M. (2019):  Foreword, w: Kic-Drgas, J., Zawacka - Najgeburska, M.(eds.) Fachsprachen in Didaktik und Translatorik: Theorie und Praxis. Berlin: Peter Lang. (z Zawacką-Najgeburską, M.), 5-7.
 • Kic-Drgas, J., Zawacka - Najgeburska, M. (2019):  Einleitung, w: Kic-Drgas, J., Zawacka - Najgeburska, M.(eds.) Fachsprachen in Didaktik und Translatorik: Theorie und Praxis. Berlin: Peter Lang. (z Zawacką-Najgeburską, M.), 8-10.
 • Muresan, O., Kic-Drgas, J. (2019): An analysis of abstracts in medical and economics journals: Microstructure and practical applications. Glottodidactica 2019/1, XLVI, 109-125.


  2018 

 • Kic-Drgas, J. (2018): Zur Verbindung von sprachlichen Fertigkeiten mit Fachkompetenz im Fachsprachenunterricht: eine Bedürfnisanalyse der Mitarbeiter der Automobilbranche in Polen. Orbis Linguarum, 47, 107-119.
 • Kic-Drgas, J. (2018): Präsentieren im Fachsprachenunterricht – eine Pilotstudie. Scripta Manent, 12, 133-167.
 • Kic-Drgas, J. (2018): Fachspezifische DaF-Lehrer – ein neues Konzept für die berufliche Laufbahn in Polen,  Info DaF, 5, 695-707.
 • Kic-Drgas, J. (2018): Development of soft skills as a part of an LSP course. E-mentor, 27–36, http://dx.doi.org/10.15219/em74.1349.
 • Kic-Drgas, J., Zawacka - Najgeburska, M. (2018):  Introduction, w: Kic-Drgas, J., Zawacka - Najgeburska, M.(eds.): New trends in LSP teaching.  Neofilolog, 51 (2), 133-137.http://dx.doi.org/10.14746/n.2018.51.2.1.
 • Kic-Drgas, J. (2018): Foreign language portfolio and EU funded foreign language courses in Poland. Lingua Posnaniensis, LX, 59-80  DOI 10.1515/linpo-2018-0005.(z Sikora-Gaca, M.)

  2017

 • Kic-Drgas, J. (2017):  "Aspects of intercultural Education in LSP Teaching".  W: Krawiec, M. (red.) Foreign Language Education and its Cross-Curricular Links, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 95-106.
 • Kic-Drgas, J. (2017): A comparative ESP study: The case of Poland and Romania, Lingwistyka Stosowana, 22,46–64. (z Oaną Mueresan)

  2016

 • Kic-Drags, J. (2016): Do foreign language learners need failures? Santalka: Filologija, Edukologija / Coactivity: Philology, Educology 2016, 24(1), 15–22.
 • Kic-Drgas, J. (2016): Studienbegleitender Deutschunterricht in Polen – Eine Bedarfsanalyse unter Studierenden der Technischen Universität Koszalin. Zeitschrift für interkulturellen Fremdsprachenunterricht, 21. Jahrgang Nummer 1 (April 2016), 125-136. http://tujournals.ulb.tu-darmstadt.de/index.php/zif/article/view/800/801.
 • Kic-Drgas, J. (2016): Sprache als Spiegel der DDR Zeit. W: Nieroda-Kowal, A.(red.): Die deutsche Sprache des ausgehenden 20. Jahrhunderts aus polnischer Sicht (145-157). Hamburg: Verlag Dr. Kovac. 

  2015

 • Kic-Drgas, J. (2015): Innovative approach in LSP teaching at the university level. Western Anatolia Journal of Educational Science; http://webb.deu.edu.tr/baed/giris/baed/index.php?lang=&menu_id=11, 186-198.
 • Kic-Drgas, J. (2015): Nachrichtenvermittlung als Beispiel der Interdisziplinarität im Fachsprachenunterricht." W: Krawiec, M. (red.) Current Issues in Foreign Language Teaching and Learning (122-137). Regensburg: Sprachlit. 122-137.
 •  Kic-Drgas, J. (2015): Nowe oblicze filologii. Filologia- nie tylko nauka o języku. Lingua ac Communitas, 25, 79-91.

  2014

 • Kic-Drgas, J. (2014): Effective Business English Teaching and Learning. Global Management Journal, 82-87.
 • Kic-Drgas, J. (2014): Dzieci a nauka języków obcych. Języki obce w szkole 1, Warszawa: FERSE, 92-98.
 • Kic-Drgas, J. (2014): Translation in the ESP Teaching. The Journal of Teaching English for Specific Purposes, 245-252.
 • Kic-Drgas, J. (2014): Vokabellernen im Seniorenalter. W: Kaczmarek- Ciepielewska, L. , Gorąca- Sawczyk Gabriela (red.):  Glottodidaktik heute und gestern (149-157). Poznań; Wydawnictwo naukowe UAM.

  2013

 • Kic-Drgas, J. (2013): Neue Perspektiven in der Bildung angehender Lehrer. Glottodidactica XXXX/1, 79-91.

  2011

 • Kic-Drgas, J. (2011): Senior – (nie)zwykły uczeń w centrum zainteresowania glottodydaktyki. Lingwistyka Stosowana III, 197‑209.
 • Kic-Drgas, J. (2011): Senioren lernen Sprachen - psychodidaktische Grundlagen der Geragogik.  Akten des XII. Internationalen Germanistenkongresses, Warschau 2010, Band 19, 67-71.
 •  Kic-Drgas, J. (2011): Zwischen Instruktion und Konstruktion – eine neue Perspektive für den Fremdsprachenunterricht im Seniorenalter.Scripta Neophilologica Posnaniensia XI, 39-49.

  2010

 • Kic-Drgas, J. (2010): Refleksja w nauczaniu języków obcych. Lingwistyka Stosowana II, 113-121.
 • Kic-Drgas, J. (2010): Kommunikativer Ansatz im FSU im Seniorenalter. W :  Скубневская, Т.В., Халина, Н.В. (отв. ред.): Проблемы межкультурной коммуникации в теории языка и лингводидактике: материалы IV-ой Международной научно-практической конференции. Ч. I / . – под ред. Л.С. Рапопорт. – Барнаул: АлтГПА, (”Probleme der interkulturellen Kommunikation in der Sprachtheorie und Glottodidaktik” 19-20 marzec 2010) (232-236) Barnaul: Universität Barnaul, Russland.
 • Kic-Drgas, J. (2010): Linguistische und psychodidaktische Grundlagen des Fremdsprachenlernens im Seniorenalter. Glottodidactica XXXVI, 189-201.
 • Kic-Drgas, J. (2010): Überlegungen zur Motivation polnischer Senioren zum Fremdsprachenlernen. W: Myczko, K. (Hrsg.): Reflexion als Schlüsselphänomen der gegenwärtigen Fremdsprachendidaktik, Posener Beiträge zur Germanistik Band 27. (279-291) Frankfurt am Main u.a.: Peter Lang.

  2009

 • Kic-Drgas, J. (2009):  Jakość w nauczaniu języków obcych. Lingwistyka Stosowana I, 81-91.
 


Kontakt
Wydział Neofilologii
Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM
al. Niepodległości 4,
61-874 Poznań
                             
Sekretariat
tel. +48 61 829 29 25
fax. +48 61 829 29 26
                             
Webmaster
Mateusz Ławniczak
mateusz@amu.edu.pl
                             
Media społecznościowe