Zakład Dydaktyki Kultury i Mediów

Pracownicy:

Prof. UAM dr hab. Camilla Badstübner-Kizik – kierownik zakładu
Dr Marta J. Bąkiewicz 
Dr Gabriela Gorąca-Sawczyk
Dr Marta Janachowska-Budych – adiunkt
Dr Elżbieta Dziurewicz – adiunkt
Dr Grażyna Kunigiel-Trąpczyńska – st. wykładowca
Dr Jan Korzeniewski – st. wykładowca
Mgr Kamila Chmielewska – doktorantka
Mgr Anna Berezowska - doktorantka

 

Profil badawczy:
Prowadzone w zakładzie badania obejmują kulturowy i dydaktyczny wymiar zarówno mediów tradycyjnych na różnych nośnikach, jak i mediów nowszych i najnowszych.

1. Media wizualne ze szczególnym uwzględnieniem:

 • karykatury, historii obrazkowej, komiksu
 • grafiki użytkowej, ilustracji książkowej, reklamy, plakatu

2. Media audialne ze szczególnym uwzględnieniem:

 • muzyki wokalnej
 • muzyki filmowej
 • słuchowisk i audiobooków

3. Media audiowizualne ze szczególnym uwzględnieniem:

 • filmu fabularnego
 • kreskówki, filmu animowanego, filmów dla dzieci
 • filmu dokumentalnego, docu fiction

4. Media elektroniczne ze szczególnym uwzględnieniem:

 • wielojęzycznych portali informacyjnych oraz platform internetowych, zestawień medialnych w ramach blended learning

5. Potencjał dydaktyczny Miejsc pamięci w różnej postaci (np. budynki, przedmioty, obrazy, teksty, dźwięki, pojęcia, słowa, rytuały)

6. Przestrzeń publiczna jako miejsce nauki języków obcych oraz obcojęzycznej dydaktyki kultury ze szczególnym uwzględnieniem:

 • przestrzeni miejskiej, muzeum, teatru i kina jako pozaszkolnych miejsc nauczania
 • przestrzeni wirtualnej jako miejsca indywidualnego nauczenia się

W centrum szczególnej uwagi znajdują się:

 • wymiar dydaktyczny Linguistic / Semiotic Landscape
 • intermedialne relacje pomiędzy tekstem, obrazem i dźwiękiem
 • interkulturowe relacje w świetle mediów ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu  polsko-niemieckojęzycznego
 • rola mediów w przekazie kulturowym
 • językowe i kulturowe uwarunkowania przekładu audiowizualnego
 • potencjał dydaktyczny mediów w kontekście nauki języków obcych oraz obcojęzycznej dydaktyce kultury

Współpraca międzynarodowa/ projekty:

Profil dydaktyczny:
Pracownicy zakładu prowadzą zajęcia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w zakresie:
 • Historia Kultury Krajów Niemieckojęzycznych, Pamięć kulturowa krajów niemieckojęzycznych,
 • Historia literatury niemieckojęzycznej, Literatura interkulturowa, Praca z tekstami literackimi na zajęciach języka obcego,
 • Film i media niemieckojęzyczne,
 • Komunikacja interkulturowa (Cultural Awareness Training, Projektowanie treningów międzykulturowych),
 • Praktyczna Nauka Języka Niemieckiego,
 • Teksty użytkowe i naukowe,
 • Tłumaczenie pisemne,
 • Tlumaczenie literackie

Pracownicy zakładu prowadzą seminaria licencjackie i magisterskie w zakresie:

 • Glottodydaktyka, Historia Kultury, Obcojęzyczna Dydaktyka Kultury i Mediów, Translatoryka, Komunikacja Interkulturowa, wybrane aspekty lingiwstyki mediów, wybrane aspekty translatoryki  

W ramach Koła Naukowego Studentów Lingwistyki Stosowanej pracownicy zakładu opiekuja się sekcjami:

 • Sekcja kulturoznawcza: dr Marta Janachowska-Budych
 • Sekcja medioznawcza: prof. UAM dr hab. Camilla Badstübner-Kizik / mgr Kamila Chmielewska / mgr Anna Berezowska
 


Kontakt
Wydział Neofilologii
Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM
al. Niepodległości 4,
61-874 Poznań
                             
Sekretariat
tel. +48 61 829 29 25
fax. +48 61 829 29 26
                             
Webmaster
Mateusz Ławniczak
mateusz@amu.edu.pl
                             
Media społecznościowe