Opiekunowie lat

Studia licencjackie
 
1.   rok 2.rok 3.rok
Grupy z zaawansowanym niemieckim  
Dr Paweł Hostyński
 
Dr Joanna Kic-Drgas
 
Dr Joanna Woźniak
Grupy z zaawansowanym angielskim  
Dr Dorota Owczarek
 
Dr Marta Zawacka-Najgeburska
 
Dr Sylwiusz Żychliński
Studia magisterskie 1.rok 2.rok  
  Dr Katarzyna Kozińska Mgr Dorota Krystosiak  
Koordynacja filologia rosyjska z lingwistyką stosowaną  
Dr Paweł Kubiak
 


Kontakt
Wydział Neofilologii
Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM
al. Niepodległości 4,
61-874 Poznań
                             
Sekretariat
tel. +48 61 829 29 25
fax. +48 61 829 29 26
                             
Webmaster
Mateusz Ławniczak
mateusz@amu.edu.pl
                             
Media społecznościowe