Ekwiwalencja przedmiotów

Dyżury dotyczące ekwiwalencji

Informujemy, że Pan Dziekan rozpatruje podania o przepisanie przedmiotów przez pierwsze sześć tygodni danego semestru.
Aby wystąpić o taką możliwość, należy w pierwszej kolejności osobiście przedstawić wymagane dokumenty komisji ILS.
Dyżury komisji odbywają się przez pierwsze sześć tygodni danego semestru we wtorki w godzinach 12.00-12.45 w sali 302 (Collegium Novum)
Wymagane dokumenty:
 
1.            wydrukowana i uzupełniona karta ekwiwalencji
 
https://wn.amu.edu.pl/__data/assets/word_doc/0016/260125/KARTA-EKWIWALENCJI_PRZEDMIOTY_WNEO.docx
 
2.            wydrukowane i uzupełnione podanie do Pana Dziekana
 
https://wn.amu.edu.pl/__data/assets/word_doc/0006/110976/przepisanie_przedmiotu.doc
 
3.            wydruki sylabusów przedmiotów z poprzedniego kierunku kształcenia
4.            wydruki ocen z systemu USOS lub indeksu
 
Uprzejmie informujemy, że dokumenty pozostawione w przegródce nie będą rozpatrywane.
 
dr hab. Agnieszka Nowicka
dr Monika Kowalonek-Janczarek
dr Marcin Lewandowski (przedmioty realizowane w ramach specjalności na kierunku Filologie Regionów oraz dla filologii nowogreckiej, węgierskiej, fińskiej, indonezyjsko-malajskiej na kierunku Filologia)
 


Kontakt
Wydział Neofilologii
Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM
al. Niepodległości 4,
61-874 Poznań
                             
Sekretariat
tel. +48 61 829 29 25
                             
Webmaster
Mateusz Ławniczak
mateusz@amu.edu.pl
                             
Media społecznościowe