Uroczystość jubileuszowa 80-lecia profesora Waldemara Pfeiffera

Dnia 28.11.2018 w Collegium Novum Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu przy Alei Niepodległości 4, w sali C1 odbyła się uroczystość jubileuszu 80-lecia profesora Waldemara Pfeiffera, założyciela i długoletniego dyrektora naszego Instytutu.
Uroczystość otworzyła profesor Izabela Prokop, dyrektor Instytutu Lingwistyki Stosowanej, która przypomniała, że ta okazja jest jednym z ostatnich punktów obchodów roku jubileuszowego wybitnego językoznawcy, profesora Ludwika Zabrockiego, którego uczniem był profesor Waldemar Pfeiffer. Wśród przybyłych gości byli JM Rektor UAM, profesor Andrzej Lesicki, prorektor UAM ds. kształcenia, profesor Beata Mikołajczyk oraz dziekani Wydziału Neofilologii: profesor Aldona Sopata, profesor Maciej Karpiński oraz profesor Andrzej Narloch. Na uroczystość przybyli również liczni goście z innych ośrodków akademickich z kraju i z zagranicy (m.in. z Uniwersytetu w Saarland oraz we Frankfurcie nad Odrą). W holu Collegium Novum można było oglądać wystawę licznych publikacji naukowych Jubilata, przygotowaną przez panią magister Elżbietę Piasecką.
Drugim punktem uroczystości było przedstawienie „Wie es kam, dass der Chamster den Tiger fraß” przygotowane pod opieką magister Anny Marko i doktor habilitowanej Małgorzaty Bielickiej przez dzieci ze świetlicy niemieckojęzycznej ze Szkoły Podstawowej nr 22 im. A.T. Działyńskiego na poznańskiej Woli.  Przedstawienie było żywym dowodem na to, że myśl glottodydaktyczna Jubilata jest ciągle rozwijana, a jego wciąż aktualne teorie realizowane w praktyce. Jako pierwszy przemówienie wygłosił JM Rektor UAM, profesor Andrzej Lesicki, który przedstawił dokonania profesora Waldemara Pfeiffera, wyrażając szczególne uznanie dla jego roli w budowaniu relacji polsko-niemieckich. Następnie głos zabrała profesor Beata Mikołajczyk, Prorektor UAM, która podziękowała Jubilatowi, a także jego żonie, za to, że zawsze służyli wsparciem osobom, które pracowały z Profesorem. Kolejne przemówienie wygłosiła profesor Aldona Sopata, Dziekan Wydziału Neofilologii, która podkreśliła, jak wielkim autorytetem cieszy się profesor Waldemar Pfeiffer wśród innych naukowców.
Następnym punktem uroczystości było przedstawienie sylwetki Jubilata przez doktor  Monikę Kowalonek-Janczarek, na podstawie tekstu przygotowanego przez doktor Agnieszkę Błażek.  Tę część uroczystości zakończyło przemówienie profesor Sylwii Adamczak-Krysztofowicz, redaktor naczelnej czasopisma Glottodidactica. An International Journal of Applied Linguisticsoraz wręczenie Jubilatowi przygotowanego specjalnie dla niego  numeru jubileuszowego. Ważnym punktem programu były wystąpienia zaproszonych gości, w tym doktora Krzysztofa Wojciechowskiego  z Collegium Polonicum w Słubicach, profesora Alberta Raascha, emerytowanego profesora Uniwersytetu Saarland, profesor Krystyny Mihułki z Uniwersytetu Rzeszowskiego i wielu innych.
Na zakończenie głos zabrał sam Jubilat, który wspominał swoją karierę i współpracę z licznymi obecnymi na sali gośćmi.
Następnie uroczystość zmieniła charakter na mniej formalny, gdy goście prowadzili rozmowy podczas przerwy kawowej, po której mogli wysłuchać pięknego koncertu muzycznego przygotowanego przez pracowników naszego Instytutu i ich rodziny. W skład septetu weszli Ewa Jarmołowicz-Nowikow (skrzypce), Maciej Karpiński (cajon), Agnieszka Karpińska (keyboard), Graham Knox-Crawford (gitara i wokal), Zofia Nowikow (skrzypce), Helena Nowikow (skrzypce), Paula Trzaskawka (obój).
Uroczystość zamknął wykład profesora Waldemara Pfeiffera przedstawiający mniej znane fakty z życia profesora Ludwika Zabrockiego oraz podziękowania skierowane do profesor Izabeli Prokop.

 

 
 
 

 


Kontakt
Wydział Neofilologii
Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM
al. Niepodległości 4,
61-874 Poznań
                             
Sekretariat
tel. +48 61 829 29 25
fax. +48 61 829 29 26
                             
Webmaster
Mateusz Ławniczak
mateusz@amu.edu.pl
                             
Media społecznościowe