W dniach 28.06.- 29.06.2018 na Uniwersytecie Radboud w Nijmegen odbyła się międzynarodowa konferencja pt. „Fremdsprachen lernen: Good practice in Lehrwerken für Jugendliche und junge Erwachsene”

W dniach 28.06.- 29.06.2018 na Uniwersytecie Radboud w Nijmegen odbyła się międzynarodowa konferencja pt. „Fremdsprachen lernen: Good practice in Lehrwerken für Jugendliche und junge Erwachsene”. Dr Luiza Ciepielewska-Kaczmarek z ramienia Instytutu Lingwistyki Stosowanej UAM miała przyjemność współorganizowania tego wydarzenia. Otwarcia dokonali gospodarze konferencji: Prof. dr Paul Sars oraz dr Sabine Jentges. Początek obrad uświetniły dwa wykłady plenarne. Dr Magdalena Aleksandrzak z  Instytutu Lingwistyki Stosowanej UAM wygłosiła referat pt. „A complex dynamic systems theory in Foreign Language Teaching as a new paradigm and theoretical framework for modelling the learning process - practical implications for language teachers”. Drugi referat plenarny - „Reflections on the use of textbooks in the foreign language classroom from the perspectiveof their users” - wygłosiła prof. dr Minna Maijala z Uniwersytetu w Turku. W trakcie dwóch dni obrad prelegenci z Polski, Niemiec, Finlandii oraz Niderlandów zaprezentowali w dziesięciu sekcjach tematycznych wybrane przykłady dobrych praktyk w podręcznikach do nauki języków obcych. Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM reprezentowały prof. dr hab. Sylwia Adamczak-Krysztofowicz, dr Magdalena Aleksandrzak, dr Luiza Ciepielewska-Kaczmarek, dr Gabriela Gorąca-Sawczyk oraz dr Anna Szczepaniak-Kozak. Przewodnictwo dwóch sekcji tematycznych powierzone zostało naszym pracownikom: prof. dr hab. Sylwii Adamczak-Krysztofowicz (Treści krajoznawcze) i dr Luizie Ciepielewskiej-Kaczmarek (Sprawności produktywne). Konferencja niewątpliwie spełniła swój cel umożliwiając uczestnikom wymianę doświadczeń z dziedziny współczesnej dydaktyki i metodyki języków obcych. W trakcie oraz po zakończeniu obrad podkreślano wysoki poziom merytoryczny oraz wspaniałą atmosferę panującą podczas pobytu w Nijmegen.  

 
 
 
 

Kontakt
Wydział Neofilologii
Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM
al. Niepodległości 4,
61-874 Poznań
                             
Sekretariat
tel. +48 61 829 29 25
fax. +48 61 829 29 26
                             
Webmaster
Mateusz Ławniczak
mateusz@amu.edu.pl