Spotkanie z uczniami ze SP nr 2 w Plewiskach

Spotkanie z uczniami
Nasz Instytut współpracuje ze Szkołą Podstawową nr 2  w Plewiskach, która stawia sobie za cel intensywną naukę języka niemieckiego. Do szkoły zaprosiła nas Pani Małgorzata Kraśnik, nauczycielka języka niemieckiego, mentorka naszych praktykantów w tej szkole.   Tym razem odwiedziliśmy uczniów, by pomóc im nauczyć się kilku zwrotów potrzebnych w różnych sytuacjach komunikacyjnych  oraz przygotować ich do zrozumienia krótkiego zabawnego filmu animacyjnego.  Zajęcia z uczniami przeprowadziły Maja Matuszewska, Karolina Zamiara, Marta Grochowska oraz Ewelina Maciejewska.
 Projekt dydaktyczny zrealizowany we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 2 w Plewiskach uważam za bardzo udany. Po raz pierwszy miałyśmy okazję poprowadzić lekcje języka niemieckiego, co przysporzyło nam na początku trochę stresu, ale potem okazało się niezwykle satysfakcjonujące. Wraz z Panią Doktor Małgorzatą Bielicką zaprezentowałyśmy uczniom krótkie scenki, podczas których używałyśmy niemieckich zwrotów oraz pomagałyśmy przy tworzeniu komiksów, które dzieci wykonywały z zapałem i zainteresowaniem. Dzięki temu projektowi mogłyśmy wykorzystać zdobytą przez nas wiedzę w praktyce i zobaczyć, jak to jest być nauczycielem.

Maja Matuszewska, II rok lingwistyki stosowanej


 

Kontakt
Wydział Neofilologii
Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM
al. Niepodległości 4,
61-874 Poznań
                             
Sekretariat
tel. +48 61 829 29 25
fax. +48 61 829 29 26
                             
Webmaster
Mateusz Ławniczak
mateusz@amu.edu.pl