DAAD – więzi współpracy - 05 marca 2018 - Dschang, Kamerun


Dzięki współpracy z Niemiecką Centralą Wymiany Akademickiej (DAAD) prof. Stephan Wolting, wykładowca Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, zaoferował studentom Katedy Języków Obcych i Stosowanych Wydziału Literatury i Nauk Społecznych Uniwersytetu Dschang kursy z zakresu literatury i wiedzy, międzykulturowości oraz studiów nad pamięcią. Kursy te mają, zdaniem profesora Stephana Woltinga, przynieść studentom "korzyści w dziedzinie komunikacji między- oraz transkulturowej".
Warto zauważyć, że dzięki wsparciu DAAD Uniwersytet Adama Mickiewicza oraz Uniwersytet w Dschangu nawiązały owocną współpracę w dziedzinie komunikacji interkulturowej, szczególnie z prof. Albertem Gouaffo, jednym jednym z najlepszych światowych specjalistów i badaczy w tej dziedzinie, jak również członkiem komitetu naukowego czasopisma Gottodidactica.
Prof. Stephan Wolting bardzo pozytywnie odniósł się do efektów swoich wykładów:  "Jestem bardzo zafascynowany tymi studentami, ponieważ doskonale radzą sobie z zaoferowanymi im wykładami. Są utalentowani i ambitni, dobrze władają językiem. Stąd też sądzę, iż powinniśmy kontynuować współpracę tak, aby dać studentom możliwość wyjazdu za granicę, szczególnie do Niemiec i Polski.
W czasie pobytu prof. Woltinga w Dschangu, w marcu b.r. udało się, dzięki zaangażowaniu m.in. dr Barbary A. Jańczak, zorganizować telekonferencę między studentami i wykładowcami Uniwersytetu w Dschangu oraz studentami Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.  Ponowny most telekonferencyjny międy prof. Woltingiem a studentami i pracownikami w Dschangu został nawiązany w maju 2018 roku.
Kooperacja w ramach wymiany akademickiej między Universytetem Dschang i Uniwersytetem Adama Mickiewicza ma być kontynuowana w ramach wspólnego projektu.

 
 


Kontakt
Wydział Neofilologii
Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM
al. Niepodległości 4,
61-874 Poznań
                             
Sekretariat
tel. +48 61 829 29 25
fax. +48 61 829 29 26
                             
Webmaster
Mateusz Ławniczak
mateusz@amu.edu.pl
                             
Media społecznościowe