Lingwistyka stosowana – studia magisterskie niestacjonarne 2018/2019

Lingwistyka stosowana – studia magisterskie niestacjonarne

 

Grupy ze znajomością języka niemieckiego min. B2/C1 i języka angielskiego min. B2

Grupa ze znajomością języka angielskiego min. B2/C1 i języka niemieckiego min. B2

Wybór specjalizacji:

  • Translatoryczna
  • Translatoryczno-biznesowa

Liczba miejsc ograniczona do 50 studentów.

 

Specjalizacja:


 

Informacje dotyczące nowej specjalizacji Komunikacja specjalistyczna na studiach magisterskich (II stopnia) niestacjonarnych realizowanych w Instytucie Lingwistyki Stosowanej na Wydziale Neofilologii UAM.
 

Proponowana nowa specjalizacja Komunikacja specjalistyczna stanowi uzupełnienie dotychczasowej oferty programowej ILS na 2. stopniu studiów. Jest ona z jednej strony skierowana do osób zainteresowanych studiowaniem komunikacji specjalistycznej spoza naszej uczelni (np. do absolwentów szkół zawodowych o profilu filologicznym). Z drugiej strony wychodzi naprzeciw osobom kontynuującym naukę w naszym instytucie, zwłaszcza dla studentów, którzy ukończyli studia licencjackie na specjalizacji „asystent językowy”. Nowa oferta skierowana jest głównie dla osób, dla których język angielski jest językiem dominującym w stosunku do języka niemieckiego.

 

Celem specjalizacji Komunikacja specjalistyczna jest wykształcenie absolwenta, posiadającego interdyscyplinarne kompetencje pozwalające na wykorzystanie wiedzy o języku i jego znajomości w różnych dziedzinach nauki i życia społecznego oraz podjęcia pracy w różnych obszarach ekonomicznych, społecznych, politycznych.

Przyszli studenci posiądą przede wszystkim pogłębioną wiedzę z zakresu profesjonalnej komunikacji poprzez zarówno zajęcia o charakterze teoretycznym jak i praktycznym, w zakresie języków obcych (angielskiego i niemieckiego) dla celów profesjonalnych. Wyróżnikiem tej specjalizacji w stosunku do dotychczasowej oferty studiów niestacjonarnych w naszym instytucie jest podniesienie roli języka angielskiego w programie studiów.

Proponowana specjalizacja otwiera studentom możliwości elastycznego kształtowania swoich zainteresowań i programu studiów poprzez możliwość dobierania różnych przedmiotów z puli modułów fakultatywnych.

Absolwenci tej specjalizacji mogą znaleźć zatrudnienie, między innymi, w następujących sektorach:   przedsiębiorstwach współpracujących z zagranicą, administracji lokalnej i centralnej, organizacjach pozarządowych, instytucjach kultury, redakcjach czasopism, agencjach reklamowych, środkach masowego przekazu, turystyce, hotelarstwie i sektorze usług, w firmach outsourcingowych świadczących usługi dla przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym, w bankach – w obsłudze klienta zagranicznego, w biurach tłumaczeń oraz szeregu innych.


Kontakt
Wydział Neofilologii
Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM
al. Niepodległości 4,
61-874 Poznań
                             
Sekretariat
tel. +48 61 829 29 25
fax. +48 61 829 29 26
                             
Webmaster
Mateusz Ławniczak
mateusz@amu.edu.pl