Rekrutacja na studia stacjonarne 1.stopnia, 3.letnie licencjackie

Rekrutacja 2018/2019

Rekrutacja na studia stacjonarne 1.stopnia, 3.letnie licencjackie

Grupy ze znajomością języka niemieckiego min. B1 i języka angielskiego

Grupy ze znajomością języka angielskiego min. B1, bez znajomości języka niemieckiego

Od drugiego roku wybór specjalizacji:

  • Translatoryczna
  • Glottodydaktyczna (nauczycielska dla obu języków)

Realizowany program trzyletni, bez podziału na specjalizacje.

 

W roku 2018/2019 przyjmujemy na studia 1. stopnia do grup:

  • Ze znajomością języka niemieckiego na poziomie min. B1 oraz ze znajomością języka angielskiego (specjalizacje wybierane od 2. roku studiów).

Lingwistyka stosowana to studia przeznaczone dla osób z pasją poznawczą i wytrwałością w nauce. Umożliwiają nauczenie się dwóch języków obcych, niemieckiego i angielskiego, na najwyższym poziomie, oraz trzeciego języka obcego (hiszpański, francuski, włoski, rosyjski).

Na studiach 1. stopnia lingwistyki stosowanej oferujemy dwie specjalizacje: glottodydaktyczną i translatoryczną.

W ramach specjalizacji glottodydaktycznej przygotowujemy studentów do nauczania języka niemieckiego i angielskiego. Absolwenci mogą także podjąć pracę jako doradcy metodyczni oraz lektorzy w prywatnych szkołach językowych. Przedmioty, które oferujemy studentom tej specjalizacji to, między innymi, psychologia, pedagogika, psycholingwistyka, przekład w dydaktyce.

W ramach specjalizacji translatorycznej przygotowujemy do zawodu tłumacza. Oferujemy przedmioty głównie dotyczące tłumaczenia konsekutywnego i symultanicznego. Oprócz tego studenci uczą się tłumaczeń tekstów specjalistycznych, przekładu audiowizualnego i literackiego. Zajęcia z tłumaczeń ustnych odbywają się w doskonale wyposażonej, nowoczesnej sali multimedialnej. Dzięki nowoczesnym kabinom, symulującym pracę tłumaczy kabinowych, istnieje możliwość ćwiczenia także trudniejszych technik tłumaczenia ustnego.

Od kandydatów oczekujemy znajomości języka niemieckiego i angielskiego na poziomie B1.
Zakres materiału z gramatyki języka angielskiego, jaki trzeba znać na poziomie B1, znajduje się pod poniższym linkiem (w kolumnie B1).

Link:
https://www.examenglish.com/CEFR/cefr_grammar.htm

 

Program studiów: PROGRAM 2018/2019

 

  • Ze znajomością języka angielskiego na poziomie min. B1 oraz językiem niemieckim od podstaw.

Celem tej specjalizacji jest wykształcenie absolwenta, posiadającego interdyscyplinarne kompetencje pozwalające na wykorzystanie wiedzy o języku i jego znajomości w różnych dziedzinach nauki i życia społecznego. Absolwent tej specjalizacji jest przygotowany do podjęcia pracy w różnych obszarach, a w szczególności w przedsiębiorstwach współpracujących z zagranicą, administracji lokalnej i centralnej, organizacjach pozarządowych, instytucjach kultury, redakcjach czasopism, agencjach reklamowych, środkach masowego przekazu, turystyce, hotelarstwie i sektorze usług oraz szkolnictwie.

Od kandydatów oczekujemy znajomości języka angielskiego na poziomie min. B1. Języka niemieckiego nauczamy od początku.
Zakres materiału z gramatyki języka angielskiego, jaki trzeba znać na poziomie B1, znajduje się pod poniższym linkiem (w kolumnie B1).
Link:
https://www.examenglish.com/CEFR/cefr_grammar.htm

 

Program studiów: PROGRAM 2018/2019

 


Kontakt
Wydział Neofilologii
Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM
al. Niepodległości 4,
61-874 Poznań
                             
Sekretariat
tel. +48 61 829 29 25
fax. +48 61 829 29 26
                             
Webmaster
Mateusz Ławniczak
mateusz@amu.edu.pl
                             
Media społecznościowe