Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji metodologicznej dla doktorantów i habilitantów „Junge Forschung im Bereich Deutsch als Fremdsprache: Poznań- Marburg- Nijmegen” w Poznaniu, która odbyła się w dniach 26-27.04.2018

 
Międzynarodowa konferencja metodologiczna dla doktorantów i habilitantów jest najważniejszą częścią  polsko-niemiecko-holenderskiej uniwersyteckiej współpracy międzynarodowej i kontynuacją wspólnych  kolokwiów naukowych. Głównym celem konferencji było wspieranie uczestników pracujących nad swoimi rozprawami doktorskimi i habilitacyjnymi na podstawie dyskusji po wygłoszonych przez nich 30-minutowych wykładach w międzynarodowym zespole ekspertów z dziedziny języka niemieckiego jako obcego. W tym roku wystąpili również magistranci z Poznania, prezentując koncepcję swoich prac magisterskich. Za organizację tego naukowego przedsięwzięcia był odpowiedzialny Zakład Glottopedagogiki Interkulturowej, reprezentowany przez prof. UAM dr hab. Sylwię Adamczak-Krysztofowicz we współpracy z Radboud Universiteit w Nijmegen, reprezentowanym przez Dr. Sabine Jentges i Phillips-Universität Marburg, reprezentowanym przez Prof. Dr. Kathrin Siebold. Konferencja pokazała, jak istotna jest transgraniczna współpraca w dydaktyce języka niemieckiego jako obcego. Dzięki zaangażowaniu referujących oraz żywym dyskusjom konferencja dostarczyła uczestnikom wiele nowych impulsów do rozważań i zachęciła do jeszcze większego zaangażowania się w tego rodzaju współpracę. Miło nam ogłosić, że kolejna międzynarodowa konferencja dla doktorantów i habilitantów (6. edycja) odbędzie się w Nijmegen (Holandia) w dniach 28 – 29.03.2019 roku, otrzymaliśmy z Poznania 5 miejsc. 

 

Kontakt
Wydział Neofilologii
Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM
al. Niepodległości 4,
61-874 Poznań
                             
Sekretariat
tel. +48 61 829 29 25
fax. +48 61 829 29 26
                             
Webmaster
Mateusz Ławniczak
mateusz@amu.edu.pl