Seminarium specjalistyczne „Międzynarodowa wymiana szkolna i pozaszkolne miejsca nauczania” dla studentów z Instytutu Lingwistyki Stosowanej oraz nauczycieli odbywających referendariat z Berlina

Krzyżowa — Poznań

 
W dniach od 23 do 27 kwietnia 2018 r. odbyło się polsko-niemieckie seminarium specjalistyczne pt. Międzynarodowe wymiany szkolne i pozaszkolne miejsca nauczania w Krzyżowej oraz w Poznaniu. W wyjeździe wzięli udział studenci z II, IV oraz V roku lingwistyki stosowanej ze specjalizacji glottodydaktycznej, a całe wydarzenie zostało zorganizowane przez panią dr Gabrielę Gorącą-Sawczyk.
                Pierwsze trzy dni studenci spędzili w Krzyżowej, gdzie znajduje się Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego. Na miejsce przyjechała również grupa początkujących nauczycieli z Berlina, co zarówno dla strony polskiej, jak i niemieckiej było świetną okazją do cennej wymiany kulturowej i doświadczeń z zakresu dydaktyki. Tematyką przewodnią pobytu w Krzyżowej było organizowanie międzynarodowych wymian młodzieży oraz przeprowadzanie projektów o charakterze interkulturowym. Zajęcia w Krzyżowej poprowadził pan Daniel Bodył – trener i edukator z Fundacji „Krzyżowa”, który posiada wieloletnie doświadczenie w organizowaniu międzynarodowych wymian szkolnych oraz pani Andrea von Mitzlaff, kierowniczka 5. Seminarium Neukölln dla nauczycieli odbywających referendariat. W związku z tą tematyką zostały przeprowadzone różne ćwiczenia i warsztaty o charakterze integracyjnym oraz interkulturowym, z których wiedzę teoretyczną studenci mogli natychmiast wykorzystać w praktyce, ponieważ wszystkie ćwiczenia i warsztaty wykonywali wraz z nauczycielami z Niemiec. Poza tym obie grupy mogły zagłębić się w historię Krzyżowej dzięki ciekawym seminariom oraz profesjonalnemu oprowadzaniu przez miejscowość. Historię tego miejsca przybliżył nam Kierownik Miejsca Pamięci w Krzyżowej, pan Dominik Kretschmann oraz wolontariuszka EVS Hanna Kloy. Pod koniec pobytu każdy student otrzymał książkę z wyszczególnionymi metodami pracy podczas wymiany szkolnej pt. Das hat Methode! Praxis-Handbuch für den deutsch-polnischen Jugendaustausch pod red. Steffena Hauff, Kathriny Hülsmann, Natalii Krasowskiej, Hannah-Marii Liedtke, Judith M. Rösch oraz Klausa Waiditschka (wyd. PNWM).
                Ostatnie dwa dni wymiany odbyły się w Poznaniu, które były ukoronowaniem pilnej pracy obu grup. Na miejscu studenci wraz z nauczycielami z Berlina uczestniczyli w wykładzie oraz warsztatach zatytułowanych: „Pozaszkolne miejsca nauczania”, które poprowadziła pani prof. UAM dr hab. Camilla Badstübner-Kizik. Podczas wykładu uczestnicy seminarium z obu grup dowiedzieli się, jaki potencjał kryją w sobie konkretne pozaszkolne miejsca nauczania, tj. kino, muzeum, klub sportowy, restauracja czy na przykład dworzec kolejowy. Następnie w pięcioosobowych grupach polsko-niemieckich pracowali nad koncepcjami, w jaki sposób można wykorzystać pozaszkolne miejsca nauczania podczas wymiany szkolnej. Prezentacje przygotowane przez studentów z Polski i z Niemiec dotyczyły rozmaitych miejsc w Poznaniu, m.in. Zamku, Klubu Prywatka, Tandem Pubu, a pomysły na wykorzystanie ww. miejsc zostały przyjęte pozytywnie.
Seminarium specjalistyczne w Krzyżowej oraz w Poznaniu mogło się odbyć dzięki wsparciu pani Dziekan Wydziału Neofilologii – prof. Aldony Sopaty, pani Dyrektor Instytutu Lingwistyki Stosowanej – prof. Izabeli Prokop oraz Organizacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.
                Wymiana ta była szczególnie pozytywnym przeżyciem zarówno dla studentów, jak i nauczycieli z Niemiec, ponieważ te parę dni wystarczyło, aby wszyscy mocno się ze sobą zżyli. Obie grupy zebrały dużo nowych doświadczeń, a przy tym miały okazję nawiązać interesujące kontakty, które w przyszłości być może zaowocują ciekawą wymianą szkolną.
Tomasz Klapczarek, student I roku SUM

 
 
 


Kontakt
Wydział Neofilologii
Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM
al. Niepodległości 4,
61-874 Poznań
                             
Sekretariat
tel. +48 61 829 29 25
fax. +48 61 829 29 26
                             
Webmaster
Mateusz Ławniczak
mateusz@amu.edu.pl
                             
Media społecznościowe