Studenci lingwistyki stosowanej inspirują uczniów do nauki języka niemieckiego


Dnia 5.01.2018 roku w Instytucie Lingwistyki Stosowanej gościliśmy grupę licealistów pod opieką nauczycielki języka niemieckiego – pani Ilony Kozłowskiej, którzy przyjechali do nas z I Liceum Ogólnokształcącego im. Dąbrówki z Gniezna, aby wziąć udział w warsztatach zorganizowanych przez studentów II roku SUM, realizujących specjalizację glottodydaktyczną.
Inicjatorem i głównym organizatorem przedsięwzięcia był student – Andrzej Danielak. Natomiast same warsztaty odbyły się według pomysłu wszystkich studentów grupy nauczycielskiej w ramach zajęć z dydaktyki języka niemieckiego.
Zajęcia rozpoczęły się od krótkiej pogadanki nt. studiów w Instytucie Lingwistyki Stosowanej, którą przeprowadziła dr Gabriela Gorąca-Sawczyk. Następnie uczniowie dowiedzieli się od mgr Susanne Höhne o działalności DAAD. Pani Susanne Höhne opowiedziała także uczniom w języku niemieckim o tym, jak uczy się języka polskiego.
Następnie uczniowie w mniejszych grupach uczestniczyli w wybranych przez siebie warsztatach. Do wyboru mieli zajęcia z krajoznawstwa i to w odniesieniu do Niemiec, Austrii i Szwajcarii, na których studenci przedstawiali ciekawostki dotyczące życia w tych krajach, opierając się także na swoich osobistych doświadczeniach i przeżyciach. Ciekawą propozycją były także zajęcia z tłumaczeń tekstów z języków niemieckiego i angielskiego, które pozwoliły uczniom wykazać się swoimi umiejętnościami językowymi. Kolejne zajęcia zaproponowane przez studentów dotyczyły znajomości języka niemieckiego w pracy. Podczas warsztatów studenci opowiadali o swoich doświadczeniach oraz pomagali uczniom wypełnić podania o pracę. Jedną z propozycji warsztatów były zajęcia z zakresu turystyki. Uczniowie mieli okazję sprawdzić swoje umiejętności językowe, przygotowując dialogi i odgrywając role w języku niemieckim w restauracji i hotelu.
Zajęcia okazały się dla uczniów motywujące do nauki języka niemieckiego, a właśnie taki cel przyświecał studentom podczas przygotowań i realizacji warsztatów.
A oto niektóre z opinii uczniów:
„Świetna atmosfera, idealne połączenie zabawy i nauki”
„[Podobał mi się] sposób prowadzenia zajęć i przygotowanie osób prowadzących”
 „Tematyka była ciekawa. Można było w interesujący sposób sprawdzić swoje umiejętności. Można było zobaczyć, w jaki sposób żyją mieszkańcy krajów niemieckojęzycznych”
„Poznałem perspektywy zawodowe, dostępne po ukończeniu kierunku lingwistyki stosowanej […]”
 
 


Kontakt
Wydział Neofilologii
Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM
al. Niepodległości 4,
61-874 Poznań
                             
Sekretariat
tel. +48 61 829 29 25
fax. +48 61 829 29 26
                             
Webmaster
Mateusz Ławniczak
mateusz@amu.edu.pl
                             
Media społecznościowe