Dnia 8.08.2017 zmarła w wieku 72 lat, po długiej chorobie, pani prof. dr hab. Gabriela Koniuszaniec,

 do przejścia na emeryturę w roku 2005 zatrudniona w Instytucie Filologii Germańskiej, językoznawczyni. Zajmowała się niemiecko-polską gramatyką kontrastywną – składnią i słowotwórstwem oraz  gramatyką strukturalną języka niemieckiego. Była naukowcem i wykładowcą bardzo cenionym i lubianym przez współpracowników i studentów, urodzoną optymistką, osobą przedsiębiorczą, radosną, otwartą i życzliwą ludziom.  Dzięki jej staraniom nasz wydział nawiązał naukową współpracę z Instytutem Języka Niemieckiego w Mannheim. Będzie nam jej bardzo brakowało.
                                                                                 Izabela Prokop
 
9.08.2017 r. 

Kontakt
Wydział Neofilologii
Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM
al. Niepodległości 4,
61-874 Poznań
                             
Sekretariat
tel. +48 61 829 29 25
fax. +48 61 829 29 26
                             
Webmaster
Mateusz Ławniczak
mateusz@amu.edu.pl