Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza zaprasza do udziału w konferencji międzynarodowej pt.:

                                   

Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
zaprasza do udziału w konferencji międzynarodowej pt.:

zyki specjalistyczne
w dydaktyce i translatoryce:
teoria i praktyka,

która odbędzie się w dniach 17-18.11.2017 r.
Patronat nad konferencją objęli:
Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Prof. dr hab. Andrzej Lesicki
Dziekan Wydziału Neofilologii, Prof. dr hab. Aldona Sopata

Więcej ......

 



Kontakt
Wydział Neofilologii
Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM
al. Niepodległości 4,
61-874 Poznań
                             
Sekretariat
tel. +48 61 829 29 25
fax. +48 61 829 29 26
                             
Webmaster
Mateusz Ławniczak
mateusz@amu.edu.pl