W dniach 28.03.-6.07.2017 r. gościła w ILS pani dr Christiane Limbach,

W ILS pani dr Limbach spotkała się ze studentami i wykładowcami na wykładach, ćwiczeniach i spotkaniach roboczych. Wygłosiła m.in. wykład nt. tłumaczenia symultanicznego oraz poprowadziła ćwiczenia z tłumaczenia ustnego i pisemnego dla studentów studiów magisterskich, jak i warsztaty z redakcji tekstów naukowych dla uczestników seminariów licencjackich i magisterskich. Zaprezentowała również swoją uczelnię macierzystą informując szczegółowo o ofercie edukacyjnej. Miało to szczególne znaczenie ze względu na podpisaną w tym roku nową umowę partnerską Erasmus+ pomiędzy Departamentem Tłumaczeń Wydziału Filologii hiszpańskiej uczelni a Instytutem Lingwistyki Stosowanej, w ramach której w bieżącym roku odbędzie się nie tylko wymiana wykładowców ale i studentów - dwoje studentów wyjedzie na semestr do Sewilli, a dwoje studentów z Sewilli będzie studiować od października 2017 r. w ILS. Zajęcia poprowadzone przez panią dr Limbach spotkały się z dużym zainteresowaniem studentów, a spotkania robocze z wykładowcami zaowocowały pomysłem wspólnych projektów naukowo-dydaktycznych między obiema uczelniami. 

 
 

Kontakt
Wydział Neofilologii
Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM
al. Niepodległości 4,
61-874 Poznań
                             
Sekretariat
tel. +48 61 829 29 25
fax. +48 61 829 29 26
                             
Webmaster
Mateusz Ławniczak
mateusz@amu.edu.pl