Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji metodologicznej dla doktorantów i habilitantów „Forschungskolloquium DaF” w Marburgu (Hesja, Niemcy)

 Za organizację tego naukowego przedsięwzięcia odpowiedzialne były: po stronie Uniwersytetu Philippsa w Marburgu dr Chiara Cerri, po stronie Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. UAM dr hab. Sylwia Adamczak-Krysztofowicz oraz dr Sabine Jentges, która reprezentowała Radboud Universiteit w Nijmegen. Pracownicy naukowi Instytutu Lingwistyki Stosowanej UAM po raz kolejny brali czynny udział w tym przedsięwzięciu: prof. UAM dr hab. Sylwia Adamczak-Krysztofowicz, dr Anna Szczepaniak-Kozak, dr Luiza Ciepielewska-Kaczmarek, dr Joanna Kic-Drgas oraz mgr Magdalena Jaszczyk-Grzyb.

Konferencja pokazała, jak istotną rolę odgrywa transgraniczna współpraca w zakresie prowadzonych badań naukowych. Dzięki zaangażowaniu referujących oraz żywym dyskusjom konferencja dostarczyła uczestnikom wiele nowych impulsów do rozważań i zachęciła do jeszcze większego zaangażowania się w tego rodzaju współpracę. 
Z przyjemnością informujemy, iż kolejna międzynarodowa konferencja metodologiczna dla doktorantów i habilitantów odbędzie się 27 kwietnia 2018 roku w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 
 
 

Kontakt
Wydział Neofilologii
Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM
al. Niepodległości 4,
61-874 Poznań
                             
Sekretariat
tel. +48 61 829 29 25
fax. +48 61 829 29 26
                             
Webmaster
Mateusz Ławniczak
mateusz@amu.edu.pl