Studenci II roku SUM w Pamiątkowie Specjalizacja glottodydaktyczna

Przez semestr zimowy w ramach zajęć z dydaktyki języka angielskiego przygotowywaliśmy projekt plurilingwalny. Chcieliśmy sprawdzić, czy można połączyć naukę języka angielskiego z nauką języka niemieckiego i jakie będą tego efekty. W czwartek 23 stycznia udaliśmy się pod opieką pani prof. Danuty Wiśniewskiej do zaprzyjaźnionej szkoły w Pamiątkowie, aby przeprowadzić projekt w dwóch grupach. Dla nas było to na pewno nowe, ciekawe doświadczenie pracy z dwoma językami w czasie jednej lekcji. Dla uczniów również była to nowość, którą przyjęli jednak bardzo otwarcie i chętnie uczestniczyli we wszystkich zadaniach. Różnojęzyczność jest ciekawym pomysłem tworzenia zajęć dla uczniów, ale zarazem bardzo wymagającym. Czasami dobrze jest właśnie szukać nowych inspiracji i nie tylko nauczać, ale także uświadamiać uczniów, jakich podobieństw i różnic mogą szukać między językami i jak może im to pomóc w dalszej nauce.
Aleksandra Putowska

 
 

Kontakt
Wydział Neofilologii
Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM
al. Niepodległości 4,
61-874 Poznań
                             
Sekretariat
tel. +48 61 829 29 25
fax. +48 61 829 29 26
                             
Webmaster
Mateusz Ławniczak
mateusz@amu.edu.pl