Uroczyste sadzenie dębów w Nadleśnictwie Babki


18 listopada 2016 roku w rześki piątkowy poranek dwudziestu  pracowników Instytutu zebrało się na Rynku w Kórniku, gdzie czekali pracownicy  Nadleśnictwa Babki, a następnie skierowali się do Leśnictwa Łękno w Gminie Zaniemyśl. Na jego terenie położony jest Las Nowożeńców i Drzew Okolicznościowych, w którym dla upamiętnienia ważnych wydarzeń zarówno z życia prywatnego, jak i instytucjonalnego można posadzić dęby oraz oznaczyć je tabliczką z wygrawerowanym indywidualnym napisem. Dzięki życzliwości gospodarza Nadleśnictwa Babki pana nadleśniczego dr inż. Mieczysława Kasprzyka oraz jego współpracowniczki pani dr Joanny Ziemkowskiej Instytut Lingwistyki Stosowanej mógł upamiętnić swoje znaczące jubileusze w czasie indywidualnej uroczystości.

Na miejscu zebrani zapoznali się z niezwykłą historią tego miejsca, jego możliwościami  turystyczno-edukacyjnymi oraz z ideą powstania lasu, inicjatywą pana nadleśniczego Kasprzyka. Po krótkiej części wstępnej uczestnicy w towarzystwie pracowników Nadleśnictwa wraz z miejscowym leśniczym panem Zbigniewem Łyszczarzem udali się do celu wyprawy. Główna ceremonia została otwarta sygnałem apelu na łowy, odegranego na rogu myśliwskim. Pani prof. dr hab. Izabela Prokop, dyrektor Instytutu oraz pani prof. dr hab. Barbara Skowronek, obecna redaktor naczelna czasopisma Glottodidactica, w asyście i z pomocą zastępców uroczyście posadziły ofiarowane przez leśniczych dwa dęby szypułkowe, a następnie odebrały z rąk nadleśniczego certyfikaty zawierające podstawowe informacje o posadzonych drzewach wraz z ich współrzędnymi geograficznymi. Dąb nr 136 upamiętnia 50-lecie czasopisma, a dąb o numerze 137 – 50-lecie istnienia lingwistyki stosowanej w Poznaniu. Oba drzewa zostały dodatkowo przewiązane wstążkami w kolorze fioletowym, będącym symbolem Wydziału Neofilologii UAM. W okolicznościowym przemówieniu pani prof. Prokop wyraziła głęboką nadzieję, że las ten będzie miejscem wypraw botanicznych dzieci i wnuków pracowników Instytutu. Pomiędzy dwoma instytutowymi dębami  pracownicy instytutu wspólnymi siłami zakopali także kapsułę czasu, zawierającą historię Instytutu od momentu założenia do chwili obecnej, jubileuszowe egzemplarze czasopisma Glottodidactica oraz również związanego z instytutem Homo Ludens, organu Polskiego Towarzystwa Badania Gier, obchodzącego w tym roku  10-tą rocznicę założenia przez pana dr Augustyna Surdyka. Ponadto w kapsule znalazł się spis wszystkich pracowników Instytutu, pendrive z ich zdjęciami, program konferencji jubileuszowej, papier firmowy oraz smycz na klucze z logo UAM, a także serwetka stołowa z napisem „kawa” w kilku obcych językach. Z pewnością niezwykle ciekawym wydarzeniem będzie odkopanie kapsuły za 50 lat. Na znak zamknięcia ceremonii odegrano na rogu myśliwskim sygnał odboju. Po zakończeniu głównej części uczestnicy wydarzenia, będącego ukoronowaniem obu jubileuszy, udali się na wspólny obiad do restauracji Gajówka w Zbrudzewie. Tym miłym akcentem, przy pięknie udekorowanym stole, podsumowano i tym samym oficjalnie zamknięto obchody roku jubileuszowego.
 

 
Różne są formy upamiętniania, jednak ta wyjątkowa inicjatywa, podjęta przez Instytut Lingwistyki Stosowanej, wydaje się mieć charakter ponadczasowy. Posadzone dęby będą rosnąć przez długie lata, przypominając przyszłym pokoleniom o historii Instytutu oraz osiągnięciach jego wychowanków.
 
Zachęcamy wszystkie Koleżanki i Kolegów do podobnego upamiętniania ważnych wydarzeń z życia uniwersyteckiego. Być może dzięki temu w przyszłości na terenie lasu zostanie utworzona specjalna Aleja Filologiczna.
 
Anna Berezowska, Helena Kryg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakt
Wydział Neofilologii
Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM
al. Niepodległości 4,
61-874 Poznań
                             
Sekretariat
tel. +48 61 829 29 25
fax. +48 61 829 29 26
                             
Webmaster
Mateusz Ławniczak
mateusz@amu.edu.pl