Studia podyplomowe

Studia podyplomowe: Język obcy w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Studia są odpowiedzią na zmiany w podstawie programowej przedszkoli wprowadzone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2015 roku, w którym wprowadzono obowiązkową naukę języka obcego w oddziałach przedszkolnych. Od 1 września 2015 obowiązek ten obejmie wszystkie dzieci pięcioletnie, a od 1 września 2017 r. wszystkie dzieci korzystające w wychowania przedszkolnego.

STUDIA PODYPLOMOWE KSZTAŁCENIA TŁUMACZY JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Niestacjonarne, płatne, 2-semestralne studia podyplomowe dla absolwentów studiów licencjackich i magisterskich kierunków filologicznych i innych. Wymagane umiejętności językowe na poziomie zaawansowanym C2 według Rady Europy.

 


Kontakt
Wydział Neofilologii
Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM
al. Niepodległości 4,
61-874 Poznań
                             
Sekretariat
tel. +48 61 829 29 25
fax. +48 61 829 29 26
                             
Webmaster
Mateusz Ławniczak
mateusz@amu.edu.pl
                             
Media społecznościowe