Studia podyplomowe

STUDIA PODYPLOMOWE KSZTAŁCENIA TŁUMACZY JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Niestacjonarne, płatne, 2-semestralne studia podyplomowe dla absolwentów studiów licencjackich i magisterskich kierunków filologicznych i innych. Wymagane umiejętności językowe na poziomie zaawansowanym C2 według Rady Europy.

 


Kontakt
Wydział Neofilologii
Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM
al. Niepodległości 4,
61-874 Poznań
                             
Sekretariat
tel. +48 61 829 29 25
fax. +48 61 829 29 26
                             
Webmaster
Mateusz Ławniczak
mateusz@amu.edu.pl
                             
Media społecznościowe