Z literaturą na drugi brzeg

Z literaturą na drugi brzeg
W semestrze letnim 2018/2019 ramach zajęć Przekład literatury pięknej studentki I roku studiów magisterskich specjalizacji translatoryka doskonaliły warsztat pracy tłumacza, zapoznając się z procesem, wybranymi technikami i strategiami tłumaczenia tekstu literackiego. W trakcie zajęć rozwijały umiejętności tłumaczenia tekstów literackich, w szczególności z języka niemieckiego na język polski. Interpretacji, a w dalszej kolejności tłumaczeniu poddawane były teksty prozatorskie, eseistyczne i poetyckie. Wyzwaniem translatorskim okazał się być wiersz poety i tłumacza literatury polskiej na język niemiecki, Henryka Bereski (1926-2005) pt. „Fährmann“ (1996). Zarówno czas jak i miejsce powstania tego wiersza mają  szczególny charakter, bowiem poeta napisał go podczas rejsu Odrą, na tzw. Polsko-Niemieckim Statku Literackiem [Deutsch-Polnischer Poetendampfer]. Praca nad tłumaczeniem stała się asumptem do refleksji studentek nad ich własnym doświadczaniem rzek(i) oraz przekraczania polsko-niemieckiej granicy, a także nad aspektami interkulturowymi. Zachęcam do zapoznania się z tłumaczeniem autorstwa Agnieszki Link, Natalii Łącznej, Agnieszki Kryger.   

                                                                                                                                                                                                                                                           dr Marta J. Bąkiewicz


 


Kontakt
Wydział Neofilologii
Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM
al. Niepodległości 4,
61-874 Poznań
                             
Sekretariat
tel. +48 61 829 29 25
fax. +48 61 829 29 26
                             
Webmaster
Mateusz Ławniczak
mateusz@amu.edu.pl
                             
Media społecznościowe