"Religious Fanaticism or Faith Tradition: the Entangled Soul of an Immigrant."

Owczarek, Dorota. 2015. "Religious Fanaticism or Faith Tradition: the Entangled Soul of an Immigrant.", University of Bucharest Review - Literary and Cultural Studies Series, No 2, 35-41.
 


Kontakt
Wydział Neofilologii
Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM
al. Niepodległości 4,
61-874 Poznań
                             
Sekretariat
tel. +48 61 829 29 25
fax. +48 61 829 29 26
                             
Webmaster
Mateusz Ławniczak
mateusz@amu.edu.pl
                             
Media społecznościowe