Nieobecność prof. UAM dr hab. Danuty Wiśniewskiej

Prof. UAM dr hab. Danuta Wiśniewska będzie nieobecna od 16.07 do 31.08.br.
W dniach od 16.07. do 31.07. wszelkie bardzo pilne sprawy proszę zgłaszać do Pani dr Doroty Owczarek, która w lipcu będzie pełnić zastępstwo.


 


Kontakt
Wydział Neofilologii
Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM
al. Niepodległości 4,
61-874 Poznań
                             
Sekretariat
tel. +48 61 829 29 25
                             
Webmaster
Mateusz Ławniczak
mateusz@amu.edu.pl
                             
Media społecznościowe