dr Katarzyna Kozińska

 
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon: 61 829 2931, pok. 303 (Collegium Novum)
 
Stanowisko i pełnione funkcje
Starszy Wykładowca

 
Dydaktyka
Kompozycja i redakcja tekstów użytkowych i naukowych w ujęciu kontrastywnym angielsko-polskim
Seminarium dyplomowe (translatoryka)
Tłumaczenia Pisemne Tekstów Użytkowych AP
Podstawy Tłumaczenia Pisemnego AP
English for Specific Purposes: Język specjalistyczny - Turystyka, Język angielski akademicki, Komunikacja ustna i pisemna w biznesie, Język angielski w biznesie

Zainteresowania:
English for Specific Purposes
Kształcenie tłumaczy i kompetencje tłumacza
Turystyka i dziedzictwo kulturowe a cele zrównoważonego rozwoju

STOPNIE NAUKOWE I ZAWODOWE, KWALIFIKACJE
2016 – Cambridge Delta Module One
2013 - Doktorat na Uniwersytecie Otwartym w Wielkiej Brytanii (The Open University, UK), Centrum Badań z zakresu Pedagogiki oraz Technologii Edukacyjnych
2009 - Master of Science in Education (E-learning) – Uniwersytet Oksford, Wydział Pedagogiki, Kellogg College
2004 – European Masters in Conference Interpreting (EMCI) - Instytut Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski, Praktyka w Parlamencie Europejskim i Komisji Europejskiej (Maj 2004)
2002 - Magister Filologii w zakresie Lingwistyki Stosowanej –– Wydział Neofilologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

WYBRANE PUBLIKACJE
Kozińska, K. (2016) Open Educational Resources: still the future of e-learning?; Numer 4, Szkice Humanistyczne, Wydawnictwo Olszyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego w Olsztynie
Kozinska, Katarzyna Aldona (2013). ‘Otwarte Zasoby Edukacyjne (OZE) w kształceniu ustawicznym różnych użytkowników: czynniki motywujące do nauki z różnymi inicjatywami OZE oraz sposoby wykorzystywania OZE do wspierania nauki oraz nauczania’. Rozprawa doktorska The Open University. Link: http://oro.open.ac.uk/40290/ 
Kozinska, K.; McAndrew, P.; Jones, A.; Scanlon, E. (2011). Czynniki motywujące interakcje podczas uczenia się i pracę grupową: studium wpływu roli społeczności i interakcji między użytkownikami we wspieraniu procesów uczenia się wśród osób zarejestrowanych na OpenLearn. Publikacja w sprawozdaniu z Szóstej Konferencji Wiedzy Otwartej: Hellmann, S., Frischmuth, P., Auer, S., Dietrich, D. (Red.), 30 czerwiec – 1 lipiec 2011, Berlin, Niemcy. Link: http://ceur-ws.org/Vol-739/paper_4.pdf
Kozinska, K.; Kursun, E.; Wilson, T.; McAndrew, P.; Scanlon, E.; Jones, A.; Cagiltay, K. (2010). Czy Otwarte Zasoby Edukacyjne są przyszłością (e-)learningu? W Sprawozdaniu z Trzeciej Międzynarodowej Konferencji na temat Przyszłości Nauczania: Przyszłość i innowacje edukacyjne, 10-14 maj 2010, Stambuł, Turcja. Link: http://oro.open.ac.uk/21123
Czynniki motywujące interakcje podczas uczenia się wśród osób zarejestrowanych na OpenLearn. Prezentacja wyników badań przeprowadzonych w czasie studiów doktoranckich oraz pracy grupy badawczej OLnet podczas warsztatów oraz uczestnictwa w panelu ekspertów podczas sesji ‘Zaangażowanie w edukację otwartą’ podczas Szóstego Międzynarodowego Sympozjum dotyczącego aplikacji Wiki oraz Otwartej Współpracy WikiSym ’10 w Gdańsku (7 – 9 lipiec 2010), więcej informacji: http://www.wikisym.org/ws2010/Proceedings.html, powiązany artykuł Alevizou, P. (OLnet), Forte, A. (2010). Panel podczas Szóstego Międzynarodowego Sympozjum dotyczącego aplikacji Wiki oraz Otwartej Współpracy WikiSym ’10 http://oro.open.ac.uk/22143
 
 
 


Kontakt
Wydział Neofilologii
Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM
al. Niepodległości 4,
61-874 Poznań
                             
Sekretariat
tel. +48 61 829 29 25
                             
Webmaster
Mateusz Ławniczak
mateusz@amu.edu.pl
                             
Media społecznościowe